Systemy Operacyjne

Systemy operacyjne – porady

Najlepsze publikacje w kategorii Systemy Operacyjne

 • Komenda Linux cp command – kopiowanie plików i katalogów
  Jak w Linux kopiować pliki i katalogi? Komenda Linux cp (skrót od ang. copy) służy do kopiowania plików i katalogów. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu: cp [lokalizacja źródło] [lokalizacja cel] Źródło i cel mogą być plikami […]
 • Komenda Windows CMD cls. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD cls. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda cls (Clear Screen) służy do wyczyszczenia ekranu w oknie wiersza poleceń Windows. Składnia tej komendy jest następująca: Aby użyć tej komendy, wystarczy wpisać ją w oknie wiersza poleceń Windows i nacisnąć […]
 • Komenda Linux touch command
  Komenda Linux touch command Komenda Linux touch jest używana do tworzenia nowych plików lub aktualizowania daty modyfikacji istniejących plików. Można jej używać w celu utworzenia pustego pliku lub zmienić datę modyfikacji istniejącego pliku. Aby skorzystać z komendy touch, należy wpisać […]
 • Komenda Windows CMD cd. Jak wskazać katalog?
  Komenda Windows CMD cd. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda cd (z angielskiego change directory) służy do zmiany bieżącego katalogu w systemie Windows CMD. Składnia komendy wygląda następująco: Ścieżka może być względna lub bezwzględna. Przykład użycia komendy cd: By powrócić do […]
 • Komenda Linux cat command
  Komenda Linux cat command Komenda Linux cat (skrót od ang. concatenate) służy do wyświetlania zawartości plików tekstowych w terminalu. Aby skorzystać z komendy cat, należy wpisać w terminalu: Gdzie nazwa_pliku to nazwa pliku, którego zawartość chcemy wyświetlić. Przykłady komendy cat […]
 • Komenda Windows CMD call. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  CALL – jak uruchomić dowolny program z poziomu wiersza poleceń CMD Windows CMD call to polecenie, które pozwala wywołać inny program lub skrypt z poziomu wiersza poleceń. W ten sposób możemy odpalić dowolny program lub skrypt wykonywalny. Składnia polecenia call […]
 • Komenda Linux cd – poruszanie się po katalogach
  Jak poruszać się po katalogach Linux/Ubuntu? – komenda cd Komenda cd (change directory) służy do przechodzenia pomiędzy katalogami w Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać cd, a następnie nazwę katalogu, do którego chcemy się przenieść. Przykłady: 1. Aby […]
 • Komenda Linux ls command
  Komenda Linux ls command Komenda Linux ls jest poleceniem, które służy do wyświetlania zawartości katalogu. Aby skorzystać z tej komendy, wpisz po prostu „ls” w wierszu polecenia. Przykłady: • Aby wyświetlić zawartość bieżącego katalogu, wpisz: • Aby wyświetlić zawartość innego […]
 • Komenda Linux pwd – Jak wyświetlić aktualny katalog
  Komenda Linux pwd command – Aktualny folder Komenda pwd ( z ang. print working directory) służy do wyświetlenia aktualnego katalogu roboczego. Aby ją wykonać, wystarczy wpisać ją w wierszu polecenia. Przykład: /home
 • Jak w Windows włączyć i wyłączyć tryb samolotowy
  Ostatnio zaktualizowane 2023/01/16 przez admin Włączenie i wyłączenie trybu samolotowego w Windows Aby włączyć tryb samolotowy w systemie Windows, należy wykonać następujące kroki: 1. Kliknij w prawym dolnym rogu ekranu w ikonę powiadomień pokazane na screenie).2. Kliknij przycisk „Tryb samolotowy”. […]
 • Jak w Windows dodać dysk zewnętrzny
  Ostatnio zaktualizowane 2023/01/09 przez admin Podłączanie dysku zewnętrznego – jak to zrobić? Jeśli chcesz podłączyć do komputera dysk zewnętrzny, zazwyczaj wystarczy go podłączyć przewodem USB. Po podłączeniu powinien pojawić się w zasobach komputera (Mój komputer / Ten komputer / komputer […]
 • Jak w Windows przywrócić ustawienia fabryczne
  Ostatnio zaktualizowane 2022/12/30 przez admin Przywracanie ustawień fabrycznych w Windows Aby przywrócić ustawienia fabryczne w systemie Windows, należy wykonać następujące kroki: Przejdź do Menu start i zacznij wpisywać Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego. Na wyświetlonym ekranie kliknij Rozpocznij. Na […]
 • Jak w Windows zrobić czarny ekran?
  Ostatnio zaktualizowane 2022/12/28 przez admin Czarny ekran w Windows – jak to zrobić? Chcesz zrobić czarne tło w Windows, ale nie wiesz jak? Nie wstawiaj tylko czarnej tapety. Poniżej prosty sposób z krokami, jak to zroibć. Aby w Windows zrobić […]
 • Jak włączyć hibernację w Windows 10
  Ostatnio zaktualizowane 2022/12/27 przez admin Hibernacja w Windows 10 – jak ją włączyć W tym artykule dowiesz się jak włączyć zahibernować komputer w systemie Windows 10. Jak pewnie zauważyłeś w Windows 10 nie ma standardowej opcji hibernacji systemu. Są do […]
 • Jak włączyć wiele pulpitów w Windows
  Ostatnio zaktualizowane 2017/12/02 przez admin Jak uruchomić wiele pulpitów w Windows? Windows w wersji 10 posiada obsługę wielu pulpitów. Funkcjonalność znacznie ułatwia nam pracę, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie mamy kilku podłączonych monitorów, gdyż np pracujemy na laptopie. By uruchomić […]