Komenda Linux wc command

Komenda Linux wc command

Komenda wc (ang. word count) służy do zliczania znaków, słów i wierszy w pliku tekstowym lub na standardowym wejściu.

Aby skorzystać z komendy wc, należy wpisać w terminalu:

wc [opcje] [plik]

Opcje:
-c: zlicza znaki
-w: zlicza słowa
-l: zlicza wiersze

Przykłady:

Aby zliczyć znaki w pliku tekstowym o nazwie „plik.txt”, należy wpisać:

wc -c plik.txt

Aby zliczyć słowa w pliku tekstowym o nazwie „plik.txt”, należy wpisać:

wc -w plik.txt

Aby zliczyć wiersze w pliku tekstowym o nazwie „plik.txt”, należy wpisać:

wc -l plik.txt

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: