Komenda Linux head command

Komenda Linux head command

Komenda head służy do wyświetlania pierwszych kilku linii pliku tekstowego. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać „head” wraz z nazwą pliku, który chcesz wyświetlić.

Przykład:

head plik.txt

Wynik:
To jest pierwsza linia pliku.
To jest druga linia pliku.
To jest trzecia linia pliku.
To jest czwarta linia pliku.
To jest piąta linia pliku.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: