Komenda Windows CMD erase / del. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda Windows CMD erase / del. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda DEL (ERASE) służy do usuwania plików i folderów z systemu Windows. Składnia komendy wygląda następująco:

DEL [ścieżka] [plik]

Przykład:

DEL C:\Users\John\Documents\example.txt

Ta komenda usunie plik o nazwie example.txt z folderu Documents użytkownika John.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: