Komenda Windows CMD expand. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD expand. Opis, składnia, przykład użycia.

Expand to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do rozpakowywania plików skompresowanych w formacie CAB. Składnia polecenia wygląda następująco:

expand <ścieżka_pliku_wejściowego> [<ścieżka_pliku_wyjściowego>]

Przykład:

expand C:\plik.cab C:\plik_rozpakowany

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: