Komenda Linux echo command

Komenda Linux echo command

Komenda echo jest podstawową komendą w systemie Linux, która służy do wyświetlania tekstu na ekranie. Może być używana do wyświetlania zmiennych, tekstu lub wyrażeń.

Aby skorzystać z komendy echo, należy wpisać następującą komendę w terminalu:

echo [tekst]

Gdzie [tekst] jest tekstem, który chcesz wyświetlić.

Przykłady:

echo „Witaj w systemie Linux!”
echo $USER
echo $HOME

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: