Komenda Linux clear command

Komenda Linux clear command

Komenda clear jest używana w systemach Linux do czyszczenia ekranu terminala. Pozwala to użytkownikowi wyczyścić ekran i wyświetlić tylko aktualne informacje.

Aby skorzystać z komendy clear, wystarczy wpisać „clear” w terminalu i nacisnąć enter.

Przykład:

$ clear

Po wpisaniu powyższej komendy ekran terminala zostanie wyczyszczony.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: