Komenda Windows CMD route. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD route. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda route służy do zarządzania tablicą routingu w systemie Windows. Umożliwia ona tworzenie, modyfikowanie i usuwanie wpisów z tablicy routingu.

Składnia:

ROUTE [-f] [-p] [komenda [argumenty]]

Przykład:

route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.1.1.1

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: