Komenda Linux exit command

Komenda Linux exit command

Komenda Linux exit jest używana do wyjścia z powłoki lub programu. Aby skorzystać z tej komendy, wpisz po prostu „exit” w powłoce lub w programie.

Przykłady:

1. W powłoce:

$ exit

2. W programie:

$ ./program
> exit

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: