Komenda Windows CMD ftp. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD ftp. Jak obliczyć?

Komenda CMD ftp służy do przesyłania plików między komputerami za pośrednictwem protokołu FTP (File Transfer Protocol). Używa się jej do przesyłania plików z jednego komputera na inny lub do pobierania plików z innego komputera.

Składnia:

ftp [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s:filename] [-a] [-A] [host]

Przykład:

ftp -i -s:c:\pliki\skrypt.txt ftp.example.com

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: