Komenda Windows CMD netsh. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD netsh. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda Netsh jest używana do konfigurowania i monitorowania sieci w systemach Windows. Umożliwia ona zarządzanie konfiguracją sieciową, taką jak konfiguracja protokołów sieciowych, konfiguracja interfejsów sieciowych, konfiguracja routingu i wiele innych.

Składnia:

netsh [polecenie] [parametry]

Przykład:

netsh interface ip set address „Local Area Connection” static 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: