VBA Excel

Poniżej typowe przykłady wykorzystania VBA w Excelu. Przykłady makr można zastosować, gdy obsługa makr jest uruchomiona w Twojej aplikacji Excel.

1. Makro odkrywające i ukrywające arkusze
2. Jak zapisać plik makrem Excel przez VBA
3. Jak korzystać z funkcji MsgBox VBA w Excel