Komendy Linux

Komendy Linux – najnowsze artykuły

 • Komenda Linux ps command
  Komenda Linux ps command Komenda Linux ps (ang. process status) służy do wyświetlania informacji o procesach działających w systemie. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać ją w terminalu. Przykłady: • Aby wyświetlić wszystkie procesy działające w systemie, wpisz: ps […]
 • Komenda Linux chown command
  Komenda Linux chown command Chown to polecenie w systemie Linux, które służy do zmiany właściciela lub grupy właściciela pliku lub katalogu. Aby skorzystać z tego polecenia, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora. Aby użyć polecenia chown, użytkownik musi wpisać następującą komendę: […]
 • Komenda Linux chmod command
  Komenda Linux chmod command Komenda chmod służy do zmiany uprawnień dostępu do plików i katalogów w systemie Linux. Użytkownik może ustawić uprawnienia dostępu dla siebie, grupy i innych użytkowników. Aby skorzystać z komendy chmod, należy wpisać następującą składnię: chmod [opcje] […]
 • Komenda Linux tar command
  Komenda Linux tar command Tar command jest narzędziem w systemie Linux, które służy do tworzenia, przesyłania i odczytywania archiwów. Jest to jeden z najczęściej używanych poleceń w systemie Linux. Aby skorzystać z polecenia tar, należy wpisać następującą komendę: tar [opcje] […]
 • Komenda Linux diff command
  Komenda Linux diff command Komenda diff służy do porównywania dwóch plików lub katalogów i wyświetlania różnic między nimi. Aby skorzystać z komendy diff, należy wpisać następującą komendę w terminalu: diff Gdzie i to ścieżki do plików, które chcesz porównać. Przykład: […]
 • Komenda Linux tail command
  Komenda Linux tail command Komenda Linux tail służy do wyświetlania ostatnich linii z pliku tekstowego. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać „tail” wraz z nazwą pliku, który chcesz wyświetlić. Przykład: tail plik.txt Ta komenda wyświetli ostatnie linie z pliku […]
 • Komenda Linux head command
  Komenda Linux head command Komenda head służy do wyświetlania pierwszych kilku linii pliku tekstowego. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać „head” wraz z nazwą pliku, który chcesz wyświetlić. Przykład: head plik.txt Wynik: To jest pierwsza linia pliku. To jest […]
 • Komenda Linux du command
  Komenda Linux du command Komenda Linux du (disk usage) służy do wyświetlania informacji o wielkości plików i katalogów. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu: du [opcje] [ścieżka] Opcje: -a – wyświetla informacje o wszystkich plikach i katalogach […]
 • Komenda Linux df command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux df command Komenda Linux df służy do wyświetlania informacji o wolnym miejscu na dyskach i partycjach. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu: `df` Komenda ta wyświetli informacje o wolnym miejscu […]
 • Komenda Linux sudo command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux sudo command Komenda sudo (skrót od SuperUser DO) służy do wykonywania poleceń z uprawnieniami administratora. Użytkownik może wykonywać polecenia, które wymagają uprawnień administratora, bez konieczności logowania się jako administrator. Aby skorzystać z komendy […]
 • Komenda Linux grep command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux grep command Grep to narzędzie wiersza poleceń w systemie Linux, które służy do wyszukiwania tekstu w plikach lub strumieniach danych. Grep jest skrótem od „Global Regular Expression Print”. Aby skorzystać z komendy grep, […]
 • Komenda Linux find command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux find command Komenda Linux find służy do wyszukiwania plików i katalogów w systemie Linux. Umożliwia wyszukiwanie plików i katalogów na podstawie ich nazw, atrybutów, typu, wielkości, daty modyfikacji i innych kryteriów. Aby skorzystać […]
 • Komenda Linux locate command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux locate command Komenda Linux locate służy do wyszukiwania plików i katalogów na systemie Linux. Umożliwia szybkie znalezienie dowolnego pliku lub katalogu na systemie Linux, bez konieczności przeglądania całego systemu plików. Aby skorzystać z […]
 • Komenda Linux rm command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux rm command Komenda Linux rm (ang. remove) służy do usuwania plików lub katalogów. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu: `rm [ścieżka do pliku lub katalogu]` Na przykład, aby usunąć plik […]
 • Komenda Linux rmdir command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux rmdir command Komenda rmdir (skrót od remove directory) służy do usuwania pustych katalogów w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać rmdir nazwa_katalogu w wierszu polecenia. Przykłady: • rmdir folder1 – […]
 • Komenda Linux mkdir command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux mkdir command Komenda mkdir (ang. make directory) służy do tworzenia nowych katalogów w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać ją w terminalu z odpowiednimi parametrami. Przykład: mkDIR nazwa_katalogu Powyższy przykład […]
 • Komenda Linux mv command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux mv command Komenda mv (ang. move) służy do przenoszenia plików i katalogów w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu: mv [ścieżka_pliku_lub_katalogu] [ścieżka_docelowa] Przykład: mv ~/Desktop/plik.txt ~/Documents/ Powyższy przykład […]
 • Komenda Linux cp command – kopiowanie plików i katalogów
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Jak w Linux kopiować pliki i katalogi? Komenda Linux cp (skrót od ang. copy) służy do kopiowania plików i katalogów. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu: cp [lokalizacja źródło] [lokalizacja cel] Źródło […]
 • Komenda Linux touch command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux touch command Komenda Linux touch jest używana do tworzenia nowych plików lub aktualizowania daty modyfikacji istniejących plików. Można jej używać w celu utworzenia pustego pliku lub zmienić datę modyfikacji istniejącego pliku. Aby skorzystać […]
 • Komenda Linux cat command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux cat command Komenda Linux cat (skrót od ang. concatenate) służy do wyświetlania zawartości plików tekstowych w terminalu. Aby skorzystać z komendy cat, należy wpisać w terminalu: Gdzie nazwa_pliku to nazwa pliku, którego zawartość […]
 • Komenda Linux cd – poruszanie się po katalogach
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Jak poruszać się po katalogach Linux/Ubuntu? – komenda cd Komenda cd (change directory) służy do przechodzenia pomiędzy katalogami w Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać cd, a następnie nazwę katalogu, do którego chcemy […]
 • Komenda Linux ls command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux ls command Komenda Linux ls jest poleceniem, które służy do wyświetlania zawartości katalogu. Aby skorzystać z tej komendy, wpisz po prostu „ls” w wierszu polecenia. Przykłady: • Aby wyświetlić zawartość bieżącego katalogu, wpisz: […]
 • Komenda Linux pwd – Jak wyświetlić aktualny katalog
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux pwd command – Aktualny folder Komenda pwd ( z ang. print working directory) służy do wyświetlenia aktualnego katalogu roboczego. Aby ją wykonać, wystarczy wpisać ją w wierszu polecenia. Przykład: /home