Komenda Windows CMD netstat. Jak obliczyć?

Komenda Windows CMD netstat. Opis, składnia, przykład użycia.

Netstat to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do wyświetlania informacji o połączeniach sieciowych, tablicach routingu i interfejsach sieciowych.

Składnia:
netstat [opcje]

Przykład:
netstat -a -n -o

Powyższy przykład wyświetli wszystkie aktywne połączenia sieciowe, numer portu i numer PID procesu, który je utworzył.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: