Komenda Linux ip command

Komenda Linux ip command

Komenda ip jest używana do konfigurowania i zarządzania interfejsami sieciowymi w systemie Linux. Umożliwia ona wyświetlanie i zmianę adresów IP, masek podsieci, bram sieciowych i innych parametrów sieciowych.

Aby użyć komendy ip, należy wpisać ją w wierszu polecenia, a następnie dodać odpowiednie opcje i argumenty.

Przykłady:

• Aby wyświetlić adresy IP wszystkich interfejsów sieciowych, wpisz:

ip addr

• Aby ustawić adres IP interfejsu sieciowego o nazwie eth0, wpisz:

ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0

• Aby ustawić bramę domyślną dla interfejsu sieciowego o nazwie eth0, wpisz:

ip route add default via 192.168.1.1 dev eth0

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: