Komenda Windows CMD compact. Jak obliczyć?

Komenda Windows CMD compact. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda compact jest używana w systemie Windows do kompresowania plików i folderów. Umożliwia ona zmniejszenie rozmiaru plików i folderów, co zmniejsza ilość miejsca zajmowanego na dysku twardym.

Składnia:

COMPACT [opcje] [ścieżka]

Opcje:
/C – Kompresuje pliki.
/U – Rozpakowuje pliki.
/S – Kompresuje wszystkie pliki w podfolderach.
/A – Wyświetla informacje o plikach.
/I – Ignoruje błędy.

Przykład:
compact /c c:\pliki\plik.txt

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: