Komenda Windows CMD type. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda Windows CMD type. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda CMD (Command Prompt) jest interfejsem wiersza poleceń systemu Windows, który umożliwia użytkownikom wykonywanie poleceń i operacji systemowych.

Składnia:
cmd [polecenie] [opcje]

Przykład:
cmd /c dir

Polecenie to wyświetli zawartość bieżącego katalogu.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: