Komenda Windows CMD replace. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda Windows CMD replace. Opis, składnia, przykład użycia.

Replace to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do zastępowania jednego lub więcej plików innymi plikami.

Składnia:

REPLACE [ścieżka_źródłowa] [ścieżka_docelowa] [/A] [/P] [/R] [/W] [/D] [/F] [/V] [/N] [/C]

Przykład:

REPLACE C:\plik1.txt C:\plik2.txt /A /P /R /W /D /F /V /N /C

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: