Oracle

Baza danych Oracle – porady i How To

Oracle – widoki zmaterializowane

Oracle – funkcja replace. Jak podmienić tekst lub część tekstu?

Najnowsze publikacje – Oracle bazy danych

 • Funkcja Oracle USER. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle USER. Jak obliczyć? Funkcja Oracle Database SQL USER służy do pobierania nazwy użytkownika bieżącego. Używa się jej w celu uzyskania informacji o użytkowniku, który wykonuje zapytanie. Składnia tej funkcji wygląda następująco: USER Przykład: […]
 • Funkcja Oracle UID. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle UID. Jak obliczyć? Funkcja Oracle Database SQL UID służy do pobierania unikalnego identyfikatora (UID) dla wybranego użytkownika bazy danych Oracle. UID jest unikalnym identyfikatorem dla każdego użytkownika bazy danych Oracle. Składnia: UID (username) […]
 • Funkcja Oracle SYS_CONTEXT. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle SYS_CONTEXT. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL SYS_CONTEXT służy do pobierania informacji o kontekście sesji. Umożliwia użytkownikom dostęp do informacji o sesji, takich jak identyfikator sesji, identyfikator użytkownika, identyfikator języka, identyfikator […]
 • Funkcja Oracle NVL2. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle NVL2. Jak obliczyć? Funkcja NVL2 jest funkcją języka SQL w bazie danych Oracle, która służy do zastępowania wartości NULL. Funkcja NVL2 zwraca jedną z dwóch wartości w zależności od tego, czy wyrażenie jest […]
 • Funkcja Oracle NVL. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle NVL. Jak obliczyć? Funkcja NVL (ang. Null Value) w języku SQL Oracle służy do zamiany wartości NULL na inne określone przez użytkownika. Składnia funkcji NVL wygląda następująco: Przykład: Wynik:brak danych
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja NULLIF.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle NULLIF. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL NULLIF służy do porównywania dwóch wyrażeń i zwracania wartości NULL, jeśli są one równe. Składnia funkcji NULLIF wygląda następująco: NULLIF (wyrażenie1, wyrażenie2) Gdzie wyrażenie1 […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja NANVL.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle NANVL. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja NANVL w języku SQL Oracle służy do zastąpienia wartości NULL wartością podaną jako argument. Funkcja ta jest przydatna, gdy chcemy wykonać operacje na wartościach NULL, które są […]
 • Funkcja Oracle LNNVL. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja LNNVL. Funkcja Oracle database SQL LNNVL (Logical Not Null Value) służy do porównywania wartości logicznych. Zwraca wartość logiczną TRUE lub FALSE w zależności od tego, czy wyrażenie jest równe NULL. […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja GROUP_ID.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle GROUP_ID. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja GROUP_ID w Oracle SQL jest używana do grupowania wierszy w zapytaniu SQL. Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na wyświetlanie danych w określony sposób. Może być […]
 • Funkcja Oracle EMPTY_CLOB. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja EMPTY_CLOB. Funkcja Oracle Database SQL EMPTY_CLOB służy do tworzenia pustego obiektu typu CLOB (Character Large Object). Jest to typ danych, który może przechowywać duże ilości danych tekstowych. Składnia: EMPTY_CLOB() Przykład: […]
 • Funkcja Oracle EMPTY_BLOB. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja EMPTY_BLOB. Funkcja Oracle Database SQL EMPTY_BLOB służy do tworzenia pustego obiektu typu BLOB (Binary Large Object). Jest to typ danych, który może przechowywać duże ilości danych binarnych, takich jak obrazy, […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja DECODE.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja DECODE. Funkcja DECODE w Oracle SQL jest jedną z najbardziej przydatnych funkcji, która pozwala na wykonywanie złożonych operacji logicznych na danych. Jest to funkcja warunkowa, która pozwala na wykonywanie różnych […]
 • Funkcja Oracle COALESCE. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle COALESCE. Jak obliczyć? Funkcja Oracle Database SQL COALESCE służy do zwracania pierwszej niepustej wartości z listy argumentów. Jeśli wszystkie argumenty są puste, zwraca NULL. Składnia funkcji COALESCE wygląda następująco: COALESCE (argument1, argument2, …, […]
 • Funkcja Oracle CASE. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja CASE. Funkcja CASE w Oracle SQL jest jedną z najbardziej przydatnych funkcji języka SQL. Służy do wykonywania warunkowych operacji na danych w bazie danych. Pozwala na wykonywanie różnych operacji w […]
 • Funkcja Oracle CARDINALITY. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja CARDINALITY. Funkcja Oracle Database SQL CARDINALITY służy do określenia liczby wierszy w zestawie wyników. Używa się jej do okreżlenia liczby wierszy w zestawie wyników zapytania. Składnia tej funkcji wygląda następująco: […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja BFILENAME.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle BFILENAME. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja BFILENAME to jedna z wielu funkcji języka SQL dostępnych w bazie danych Oracle. Służy do zwracania nazwy pliku zgodnej z systemem plików dla danego systemu operacyjnego. Jest […]
 • Funkcja Oracle VARIANCE. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja VARIANCE. Funkcja VARIANCE w Oracle SQL jest używana do obliczania wariancji dla zestawu danych. Wariancja jest miarą zmienności danych i wskazuje, jak bardzo dane są rozproszone wokół średniej. Wariancja jest […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja VAR_SAMP.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle VAR_SAMP. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja VAR_SAMP jest jedną z wielu funkcji statystycznych dostępnych w Oracle SQL. Służy do obliczania wariancji dla zbioru danych. Wariancja jest miarą zmienności danych, która wskazuje, jak bardzo […]
 • Funkcja Oracle VAR_POP. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle VAR_POP. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja VAR_POP służy do obliczania wariancji populacji za pomocą danych zawartych w kolumnie. Jest to funkcja agregująca, która wykorzystuje dane z kolumny do obliczenia wariancji populacji. Składnia: VAR_POP(column_name) […]
 • Funkcja Oracle STDDEV. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle STDDEV. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja STDDEV w Oracle SQL jest funkcją agregującą, która służy do obliczania odchylenia standardowego dla zestawu danych. Odchylenie standardowe jest miarą zmienności danych i wskazuje, jak bardzo dane […]
 • Funkcja Oracle RANK. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle RANK. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja RANK w Oracle SQL jest jedną z wielu funkcji agregujących, które służą do wyliczania wartości w zapytaniu. Służy do określenia pozycji wyniku w porządku rosnącym lub malejącym. […]
 • Funkcja Oracle NTH_VALUE. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja NTH_VALUE. Funkcja Oracle Database SQL NTH_VALUE służy do wybierania wartości z określonego wiersza w zestawie wyników. Funkcja ta jest przydatna do wybierania wartości z określonego wiersza w zestawie wyników, który […]
 • Funkcja Oracle LISTAGG. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja LISTAGG. Funkcja LISTAGG w Oracle SQL jest funkcją agregującą, która pozwala na łączenie wierszy w jeden ciąg znaków. Jest to bardzo przydatne, gdy chcemy wyświetlić wiele wierszy w jednym wierszu. […]
 • Funkcja Oracle LEAD. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle LEAD. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL LEAD służy do pobierania wartości z wiersza następnego w porządku sortowania. Używa się jej do porównywania wartości wiersza bieżącego z wartością wiersza następnego. Składnia […]
 • Funkcja Oracle LAST_VALUE. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle LAST_VALUE. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja LAST_VALUE służy do pobierania ostatniej wartości z określonego wyrażenia. Może być używana do wyświetlenia ostatniej wartości z kolumny lub wyrażenia w ramach określonego zakresu. Składnia: LAST_VALUE (wyrażenie) […]
 • Funkcja Oracle LAG. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle LAG. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL LAG służy do odczytywania wartości z wiersza poprzedzającego wynikowy wiersz w ramach określonego okna. Używa się jej do porównywania wartości wiersza bieżącego z wartością […]
 • Funkcja Oracle FIRST_VALUE. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle FIRST_VALUE. Jak obliczyć? Funkcja FIRST_VALUE służy do wybrania pierwszego wiersza z zestawu wyników zapytania. Może być używana do wybrania wartości z pierwszego wiersza w zestawie wyników, bez konieczności sortowania wyników. Składnia: FIRST_VALUE (scalar_expression) […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja DENSE_RANK.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja DENSE_RANK. Funkcja Oracle Database SQL DENSE_RANK służy do określenia pozycji wyników w zapytaniu SQL. Funkcja ta jest podobna do funkcji RANK, ale zamiast przydzielać taką samą pozycję dla wyników o […]
 • Funkcja Oracle CUME_DIST. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja CUME_DIST. Funkcja CUME_DIST w Oracle SQL jest funkcją agregującą, która służy do obliczania wartości dystrybuanty kumulatywnej dla określonego wiersza w zestawie danych. Jest to funkcja analityczna, która może być używana […]
 • Funkcja Oracle COVAR_SAMP. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja COVAR_SAMP. Funkcja Oracle database SQL COVAR_SAMP służy do obliczania wariancji między dwoma zmiennymi. Jest to wersja funkcji COVARIANCE, która używa próbki do obliczania wariancji. Składnia: COVAR_SAMP(expr1, expr2) Gdzie expr1 i […]
 • Funkcja Oracle COVAR_POP. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle COVAR_POP. Jak obliczyć? Funkcja Oracle Database SQL COVAR_POP służy do obliczania wariancji populacji dla dwóch lub więcej zmiennych. Jest to wskaźnik zmienności, który mierzy, jak bardzo dane zmienne są ze sobą skorelowane. Składnia: […]
 • Funkcja Oracle CORR. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle CORR. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja CORR w Oracle SQL jest funkcją statystyczną, która służy do obliczania współczynnika korelacji między dwoma zmiennymi. Współczynnik korelacji jest wskaźnikiem, który mierzy siłę i kierunek zależności między […]
 • Funkcja Oracle TO_YMINTERVAL. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle TO_YMINTERVAL. Jak obliczyć? Funkcja TO_YMINTERVAL Oracle SQL jest funkcją, która służy do konwersji wartości liczbowych na okresy czasu wyrażone w latach i miesiącach. Jest to przydatne, gdy chcemy wykonać operacje na danych dotyczących […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_TIMESTAMP_TZ.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_TIMESTAMP_TZ. Funkcja Oracle database SQL TO_TIMESTAMP_TZ służy do konwersji ciągu znaków lub liczby na typ danych TIMESTAMP WITH TIME ZONE. Używa się jej w celu zapewnienia jednolitego formatu dla danych […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_TIMESTAMP.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_TIMESTAMP. Funkcja TO_TIMESTAMP w Oracle SQL jest używana do konwersji ciągu znaków na typ danych TIMESTAMP. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala na przekształcenie danych zapisanych w postaci tekstowej […]
 • Funkcja Oracle TO_SINGLE_BYTE. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_SINGLE_BYTE. Funkcja TO_SINGLE_BYTE w Oracle SQL jest używana do konwersji znaków wielobajtowych na pojedynczy bajt. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy chcemy wykonać operacje na danych wielobajtowych, takich jak […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_NUMBER.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_NUMBER. Funkcja TO_NUMBER służy do konwersji ciągu znaków na wartość liczbową. Składnia funkcji TO_NUMBER wygląda następująco: TO_NUMBER(string, [format_mask], [nls_language]) Gdzie: – string – jest to ciąg znaków, który ma zostać […]
 • Funkcja Oracle TO_NCLOB. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_NCLOB. Funkcja TO_NCLOB jest jedną z wielu funkcji Oracle SQL, która służy do konwersji danych z jednego typu na inny. Jest to funkcja specjalnie zaprojektowana do konwersji danych typu CLOB […]
 • Funkcja Oracle TO_MULTI_BYTE. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_MULTI_BYTE. Funkcja TO_MULTI_BYTE służy do konwersji znaków z jednobajtowych na wielobajtowe. Używa się jej do konwersji znaków z języków, które wymagają wielobajtowych znaków, takich jak japoński, chiński i koreański. Składnia: […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_LOB.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle TO_LOB. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL TO_LOB służy do konwersji danych typu CHAR, VARCHAR2, NCHAR, NVARCHAR2, CLOB lub NCLOB na typ danych LOB. Składnia tej funkcji wygląda następująco: TO_LOB(char_or_varchar2_or_nchar_or_nvarchar2_or_clob_or_nclob) Przykład […]
 • Funkcja Oracle TO_DSINTERVAL. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_DSINTERVAL. Funkcja TO_DSINTERVAL służy do konwersji ciągu znaków na interwał danych. Używa się jej do konwersji ciągu znaków na typ danych INTERVAL DAY TO SECOND. Składnia funkcji TO_DSINTERVAL wygląda następująco: […]
 • Funkcja Oracle TO_DATE. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle TO_DATE. Jak obliczyć? Funkcja Oracle database SQL TO_DATE służy do konwersji ciągu znaków na datę. Używa się jej do konwersji ciągu znaków na datę w formacie Oracle. Składnia funkcji TO_DATE wygląda następująco: TO_DATE(string, […]
 • Funkcja Oracle TO_CLOB. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle TO_CLOB. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL TO_CLOB służy do konwersji danych typu VARCHAR2, CHAR lub LONG do typu CLOB. Składnia tej funkcji wygląda następująco: TO_CLOB(char_value) Gdzie char_value jest wartością typu […]
 • Funkcja Oracle TO_CHAR. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle TO_CHAR. Jak obliczyć? Funkcja TO_CHAR w Oracle SQL jest jedną z najczęściej używanych funkcji. Służy do konwersji danych z jednego typu na inny. Najczęściej używana jest do konwersji liczb na ciągi znaków. Funkcja […]
 • Funkcja Oracle RAWTOHEX. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja RAWTOHEX. Funkcja RAWTOHEX to funkcja języka SQL Oracle, która służy do konwersji danych typu RAW na dane typu HEX. RAW to typ danych, który jest używany w bazach danych Oracle […]
 • Funkcja Oracle NUMTOYMINTERVAL. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle NUMTOYMINTERVAL. Jak obliczyć? NUMTOYMINTERVAL to funkcja Oracle Database SQL, która służy do konwersji liczby na interwał czasu. Używa się jej do konwersji liczby wyrażonej w sekundach, minutach, godzinach, dniach, miesiącach lub latach na […]
 • Funkcja Oracle FROM_TZ. Zmiana strefy czasowej
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja FROM_TZ. Funkcja FROM_TZ() w języku SQL Oracle służy do konwersji daty i czasu z jednej strefy czasowej do innej. Umożliwia to wyświetlanie daty i czasu w odpowiedniej strefie czasowej. Składnia: […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja CAST.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle CAST. Jak zmienić typ danych? Funkcja Oracle SQL CAST służy do konwersji jednego typu danych na inny. Umożliwia również wyświetlanie danych w określonym formacie. Składnia funkcji CAST wygląda następująco: Gdzie wartość jest wartością, […]
 • Funkcja Oracle TRUNC (dates). Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TRUNC (dates). Funkcja TRUNC (dates) w Oracle SQL jest funkcją, która służy do wycinania części daty. Pozwala ona na wycięcie części daty, takiej jak dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta lub […]
 • Funkcja Oracle SYSTIMESTAMP. Bieżąca data i czas
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle SYSTIMESTAMP. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL SYSTIMESTAMP służy do pobierania bieżącego czasu systemowego w postaci daty i czasu z dokładnością do nanosekund. Składnia tej funkcji wygląda następująco: Gdzie jest opcjonalnym […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja ROUND (dates).
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle ROUND (dates). Część z daty (miesiąc, dzień, rok, kwartał) Funkcja Oracle Database SQL ROUND (dates) służy do zaokrąglania wartości daty do określonego interwału. Może być używana do zaokrąglania daty do określonego dnia tygodnia, […]
 • Funkcja Oracle MONTHS_BETWEEN. Liczba miesięcy pomiędzy datami?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja MONTHS_BETWEEN. Funkcja MONTHS_BETWEEN służy do obliczania liczby miesięcy pomiędzy dwoma datami. Składnia funkcji wygląda następująco: WAŻNE: date1 i date2 to daty w formacie DATE. Przykład:
 • Funkcja Oracle LOCALTIMESTAMP. Jak korzystać?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja LOCALTIMESTAMP. Funkcja Oracle Database SQL LOCALTIMESTAMP służy do zwracania bieżącego czasu lokalnego w postaci daty i czasu. Składnia tej funkcji wygląda następująco: Gdzie precyzja jest opcjonalnym argumentem, który określa liczbę […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja LAST_DAY.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Oracle – ostatni dzień miesiąca Funkcja LAST_DAY w Oracle SQL jest używana do zwrócenia ostatniego dnia danego miesiąca. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych zadań, takich jak tworzenie raportów, […]
 • Funkcja Oracle EXTRACT. Jak uzyskać część z daty?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle EXTRACT. Jak obliczyć? Funkcja EXTRACT w Oracle SQL jest używana do wyodrębniania części daty lub czasu z daty lub czasu. Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na wyodrębnienie konkretnych części daty lub […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja DBTIMEZONE.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle DBTIMEZONE. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja DBTIMEZONE w Oracle SQL jest używana do określenia strefy czasowej bazy danych. Jest to ważne, ponieważ pozwala użytkownikom wykonywać operacje na danych w odpowiednim czasie. Funkcja ta […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja CURRENT_TIMESTAMP.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle CURRENT_TIMESTAMP. Jak obliczyć? Funkcja Oracle database SQL CURRENT_TIMESTAMP służy do pobierania bieżącego czasu systemowego. Może być używana do wstawiania bieżącego czasu do kolumny w bazie danych lub do wykonywania operacji na bieżącym czasie. […]
 • Funkcja Oracle CURRENT_DATE. Data bieżąca Oracle
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle CURRENT_DATE. Jak obliczyć? Funkcja Oracle database SQL CURRENT_DATE służy do pobierania bieżącej daty systemowej. Składnia tej funkcji wygląda następująco: CURRENT_DATE Funkcja CURRENT_DATE działa podobnie jak sysdate. Różnica polega na tym, że funkcja sysdate […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja ADD_MONTHS.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Oracle SQL – Funkcja ADD_MONTHS – dodawanie miesięcy do daty Funkcja ADD_MONTHS w Oracle SQL jest używana do dodawania lub odejmowania określonej liczby miesięcy od daty. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana […]
 • Funkcja Oracle TRUNC (numbers). Ucinanie ogona liczby
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle TRUNC (numbers). Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle database SQL TRUNC (numbers) służy do ucinania liczb do określonego poziomu precyzji. Może być używana do zaokrąglania liczb do określonej liczby miejsc po przecinku lub […]
 • Funkcja Oracle TANH. Hiperboliczny tangens.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TANH. Funkcja TANH w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która służy do obliczania hiperbolicznego tangensa. Jest to funkcja jednoargumentowa, która przyjmuje jeden argument liczbowy i zwraca wynik w postaci liczby […]
 • Funkcja Oracle TAN. Oracle Tangens
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TAN. Funkcja Oracle Database SQL TAN  służy do obliczania tangensa. Tangens (tangent) jest funkcją trygonometryczną, która określa stosunek długości przyprostokątnej do długości przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym. Ktoś może zapytać: Po […]
 • Funkcja Oracle SUM. Sumowanie wartości kolumny
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle SUM. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL SUM służy do zsumowania wartości wszystkich wierszy w określonej kolumnie. Składnia tej funkcji wygląda następująco: Przykład – sumowanie kolumny Oracle SQL W tym przykładzie […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja SQRT.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle SQRT. Jak obliczyć pierwiastek? Funkcja Oracle Database SQL SQRT służy do obliczania pierwiastka kwadratowego z podanej liczby. Składnia tej funkcji wygląda następująco: Gdzie liczba jest liczbą, z której chcesz obliczyć pierwiastek kwadratowy. Przykład: […]
 • Funkcja Oracle SINH. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle SINH. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle database SQL SINH służy do obliczania hiperbolicznego sinusa danej liczby. Składnia funkcji wygląda następująco: Gdzie liczba jest liczbą, której hiperboliczny sinus ma być obliczony. Przykład: Wynik: […]
 • Funkcja Oracle SIN. Obliczanie SINUS Oracle
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja SIN. Funkcja Oracle Database SQL SIN służy do obliczania sinusa danego argumentu. Składnia funkcji wygląda następująco: Gdzie argument jest liczbą zmiennoprzecinkową lub wyrażeniem, które zwraca liczbę zmiennoprzecinkową. Przykład: Wynik: 0,001593
 • Funkcja Oracle SIGN. Sprawdzanie znaku liczby
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle SIGN. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL SIGN służy do zwracania wartości znaku liczby. Zwraca wartość -1, 0 lub 1, w zależności od tego, czy liczba jest ujemna, równa zero lub […]
 • Funkcja Oracle ROUND (numbers). Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja ROUND (numbers). Funkcja ROUND (numbers) w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która służy do zaokrąglania liczb. To jest główny cel funkcji, oczywiście zastosowań jest cała masa. Na przykład, jeśli chcesz […]
 • Funkcja Oracle REMAINDER. Jak obliczyć resztę z dzielenia?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja REMAINDER. Funkcja REMAINDER w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych operacji matematycznych. […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja REGEXP_COUNT.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle REGEXP_COUNT. Liczba wystąpień ciągu znaków w innym ciągu znaków Funkcja REGEXP_COUNT w Oracle SQL jest używana do zliczania wystąpień określonego wyrażenia regularnego w danym łańcuchu znaków. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może […]
 • Potęgowanie Oracle SQL – Funkcja POWER. Potęgowanie
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle POWER. Opis, składnia, przykład użycia. Oracle Database SQL POWER to funkcja, która umożliwia użytkownikom wykonywanie potęgowania w SQL w celu uzyskania wyników. Poniżej składnia i przykład użycia funkcji. Oracle SQL – potęgowanie, funkcja […]
 • Funkcja Oracle MOD. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle MOD. Jak obliczyć? Funkcja Oracle Database SQL MOD służy do obliczania reszty z dzielenia. Jest to funkcja składniowa, która zwraca resztę z dzielenia liczby przez inny numer. Składnia tej funkcji wygląda następująco. Reszta […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja MIN.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja MIN. Funkcja MIN w Oracle SQL jest funkcją agregującą, która zwraca najmniejszą wartość z podanego zestawu danych. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wyświetlania najniższych wartości […]
 • Funkcja Oracle MEDIAN. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle MEDIAN. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja MEDIAN w Oracle SQL jest jedną z wielu funkcji agregujących, które służą do wyliczania wartości statystycznych z danych w bazie danych. Funkcja MEDIAN służy do wyliczania mediany […]
 • Funkcja Oracle MAX. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle MAX. Jak obliczyć? Funkcja MAX w Oracle SQL jest jedną z podstawowych funkcji agregujących, która służy do wyciągania największej wartości z kolumny lub wyrażenia. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana […]
 • Funkcja Oracle LN. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle LN. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja LN w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która służy do obliczania logarytmu naturalnego z podanej liczby. Logarytm naturalny jest to logarytm o podstawie e, gdzie e jest […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja FLOOR.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle FLOOR. Zaokrąglenie liczby w dół Funkcja FLOOR w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej w dół. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja EXP
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Oracle – Funkcja EXP – wartość wykładnicza Funkcja EXP w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która zwraca wartość wykładniczą dla podanej liczby. Jest to funkcja wyrażona w postaci eksponencjalnej, gdzie e jest liczbą Eulera, która […]
 • Funkcja Oracle COUNT. Zliczanie rekordów
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle COUNT. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL COUNT służy do zliczania wierszy w zapytaniu. Używa się jej do określenia liczby wierszy w zapytaniu, które spełniają określone kryteria. Składnia tej funkcji wygląda […]
 • Funkcja Oracle COSH. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja COSH. Funkcja Oracle Database SQL COSH służy do obliczania hiperbolicznego wyrażenia cosinus. Jest to funkcja jednoargumentowa, która przyjmuje jeden argument liczbowy i zwraca wartość hiperbolicznego wyrażenia cosinus dla tego argumentu. […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja COS.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja COS. Funkcja Oracle Database SQL COS (Cosine) służy do obliczania wartości cosinusu dla podanego argumentu. Jest to funkcja matematyczna, która może być używana do wykonywania obliczeń w bazie danych Oracle […]
 • Funkcja Oracle CEIL. Zaokrąglanie do góry.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle CEIL. Opis, składnia, przykład użycia. Chcesz zaokrąglić liczbę do góry do liczb całkowitych w Oracle SQL? Funkcja Oracle Database SQL CEIL służy do zaokrąglania wartości liczbowych do najbliższej wartości całkowitej w górę. Składnia […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja BITAND.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja BITAND. Funkcja Oracle database SQL BITAND służy do wykonywania operacji bitowych AND na dwóch liczbach binarnych. Funkcja BITAND traktuje swoje argumenty i swój wynik jako wektory bitów; wyjście jest bitowym […]
 • Funkcja Oracle AVG. Średnia z wartości kolumny
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja AVG. Funkcja Oracle Database SQL AVG służy do obliczania średniej wartości wybranych kolumn w bazie danych. Co ważne, obliczasz w tym momencie średnią z wartości w kolumnie, nie średnią z […]
 • Funkcja Oracle ATAN2. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle ATAN2. Jak obliczyć? Funkcja Oracle Database SQL ATAN2 służy do obliczania arctangensa dla dwóch argumentów. Arcus tangens (ang. arctangent) to funkcja trygonometryczna. Innymi słowy, arcus tangens odwrotnie liczy tangens danego kąta. Notacja tej […]
 • Funkcja Oracle ATAN. Jak obliczyć ArcusTangens?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle ATAN. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL ATAN (Arctangent) służy do obliczania arctangensa (tangensa odwrotnego) dla podanego argumentu. Arcus tangens (z angielskiego arctangent) to funkcja trygonometryczna, która dla danego argumentu x […]
 • Funkcja Oracle ASIN. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle ASIN. Składnia i przykład? Funkcja ASIN w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która służy do obliczania arcus sinusa (ASIN) z podanej wartości. Arcus sinus jest funkcją odwrotną do sinusa, która zwraca kąt w […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja ACOS.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle ACOS. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL ACOS służy do obliczania arcus cosinusa dla podanego argumentu. Argumentem może być liczba zmiennoprzecinkowa z zakresu od -1 do 1. Składnia: Przykład: Wynik:1.0471975511966
 • Funkcja Oracle ABS. Jak obliczyć wartość bezwzględną?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja ABS. Funkcja Oracle Database SQL ABS służy do zwracania wartości bezwzględnej dla podanej liczby. Oznacza to, że zwraca wartość bezwzględną dla liczby, która może być ujemna lub dodatnia. Składnia: Przykład: […]
 • Funkcja Oracle VSIZE. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle VSIZE. Jak obliczyć? Funkcja Oracle Database SQL VSIZE służy do określenia liczby bajtów wyświetlanego wiersza danych. Używa się jej do określenia wielkości danych w bazie danych. Składnia: Gdzie expression jest wyrażeniem, które ma […]
 • Funkcja Oracle UPPER. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle UPPER. Jak zamienić litery na wielkie? Funkcja Oracle SQL UPPER służy do zmiany wszystkich znaków w danym łańcuchu znaków na wielkie litery. Składnia tej funkcji wygląda następująco: Gdzie string jest łańcuchem znaków, który […]
 • Funkcja Oracle TRIM. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle TRIM. Usuwanie zer wiodących. Funkcja Oracle Database SQL TRIM służy do usuwania znaków z początku lub końca ciągu znaków. Funkcja jest też wykorzystywana do usuwania jednocześnie spacji na końcu i początku ciągu znaków. […]
 • Funkcja Oracle TRANSLATE. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle TRANSLATE. Zamiana ciągu znaków na inny. Funkcja Oracle Database SQL TRANSLATE służy do zamiany jednego zestawu znaków na inny. Używa się jej do zamiany jednego zestawu znaków na inny w wyrażeniach tekstowych. Składnia […]
 • Funkcja Oracle SUBSTR. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL SUBSTR – Jak wyciąć ciąg znaków z innego ciągu znaków? Oracle database SQL SUBSTR to funkcja, która pozwala na wyciąganie części ciągu znaków z danego łańcucha. Składnia funkcji SUBSTR wygląda następująco: Składnia: […]
 • Funkcja Oracle SOUNDEX. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja SOUNDEX. Funkcja Oracle Database SQL SOUNDEX służy do wyszukiwania słów o podobnym brzmieniu. Używa się jej do wyszukiwania słów, które brzmią podobnie, ale mają różne litery. Soundex jest algorytmem, który […]
 • Funkcja Oracle RTRIM. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Jak usunąć spacje z prawej strony ciągu znaków w ORacle DB? Funkcja Oracle database SQL RTRIM służy do usuwania znaków spacji z końca ciągu znaków. Składnia funkcji wygląda następująco: Składnia: Gdzie string jest ciągiem znaków, […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja RPAD.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle RPAD. Jak obliczyć? Funkcja Oracle Database SQL RPAD służy do wypełniania ciągu znaków do określonej długości, poprzez dodanie określonego znaku lub ciągu znaków na końcu ciągu. Składnia funkcji RPAD wygląda następująco: Składnia: Przykład: […]
 • Funkcja Oracle REGEXP_SUBSTR. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle REGEXP_SUBSTR. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle database SQL REGEXP_SUBSTR służy do wyszukiwania i wyciągania określonych wzorców z ciągu znaków. Składnia funkcji wygląda następująco: Składnia funkcji REGEXP_SUBSTR Źródło – jest to ciąg znaków, […]
 • Funkcja Oracle REGEXP_REPLACE. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle REGEXP_REPLACE. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle database SQL REGEXP_REPLACE służy do zastępowania wyrażeń regularnych w ciągu tekstowym. Umożliwia zastąpienie wyrażenia regularnego w ciągu tekstowym innym ciągiem tekstowym. Składnia: Parametry: • source_string – […]
 • Funkcja Oracle LTRIM. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Funkcja Oracle LTRIM. Jak usunąć spacje z lewej strony? Oracle database SQL LTRIM to funkcja, która usuwa wszystkie spacje z lewej strony ciągu znaków. Używa się jej do usuwania niepotrzebnych spacji z początku ciągu znaków, […]