Oracle

Baza danych Oracle – porady i How To

Oracle – widoki zmaterializowane

Oracle – funkcja replace. Jak podmienić tekst lub część tekstu?

Najnowsze publikacje – Oracle bazy danych

 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja BFILENAME.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/08 przez admin Funkcja Oracle BFILENAME. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja BFILENAME to jedna z wielu funkcji języka SQL dostępnych w bazie danych Oracle. Służy do zwracania nazwy pliku zgodnej z systemem plików dla danego systemu operacyjnego. Jest […]
 • Funkcja Oracle VARIANCE. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/08 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja VARIANCE. Funkcja VARIANCE w Oracle SQL jest używana do obliczania wariancji dla zestawu danych. Wariancja jest miarą zmienności danych i wskazuje, jak bardzo dane są rozproszone wokół średniej. Wariancja jest […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja VAR_SAMP.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/08 przez admin Funkcja Oracle VAR_SAMP. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja VAR_SAMP jest jedną z wielu funkcji statystycznych dostępnych w Oracle SQL. Służy do obliczania wariancji dla zbioru danych. Wariancja jest miarą zmienności danych, która wskazuje, jak bardzo […]
 • Funkcja Oracle VAR_POP. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/07 przez admin Funkcja Oracle VAR_POP. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja VAR_POP służy do obliczania wariancji populacji za pomocą danych zawartych w kolumnie. Jest to funkcja agregująca, która wykorzystuje dane z kolumny do obliczenia wariancji populacji. Składnia: VAR_POP(column_name) […]
 • Funkcja Oracle STDDEV. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/07 przez admin Funkcja Oracle STDDEV. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja STDDEV w Oracle SQL jest funkcją agregującą, która służy do obliczania odchylenia standardowego dla zestawu danych. Odchylenie standardowe jest miarą zmienności danych i wskazuje, jak bardzo dane […]
 • Funkcja Oracle RANK. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/07 przez admin Funkcja Oracle RANK. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja RANK w Oracle SQL jest jedną z wielu funkcji agregujących, które służą do wyliczania wartości w zapytaniu. Służy do określenia pozycji wyniku w porządku rosnącym lub malejącym. […]
 • Funkcja Oracle NTH_VALUE. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/07 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja NTH_VALUE. Funkcja Oracle Database SQL NTH_VALUE służy do wybierania wartości z określonego wiersza w zestawie wyników. Funkcja ta jest przydatna do wybierania wartości z określonego wiersza w zestawie wyników, który […]
 • Funkcja Oracle LISTAGG. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/06 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja LISTAGG. Funkcja LISTAGG w Oracle SQL jest funkcją agregującą, która pozwala na łączenie wierszy w jeden ciąg znaków. Jest to bardzo przydatne, gdy chcemy wyświetlić wiele wierszy w jednym wierszu. […]
 • Funkcja Oracle LEAD. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/06 przez admin Funkcja Oracle LEAD. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL LEAD służy do pobierania wartości z wiersza następnego w porządku sortowania. Używa się jej do porównywania wartości wiersza bieżącego z wartością wiersza następnego. Składnia […]
 • Funkcja Oracle LAST_VALUE. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/06 przez admin Funkcja Oracle LAST_VALUE. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja LAST_VALUE służy do pobierania ostatniej wartości z określonego wyrażenia. Może być używana do wyświetlenia ostatniej wartości z kolumny lub wyrażenia w ramach określonego zakresu. Składnia: LAST_VALUE (wyrażenie) […]
 • Funkcja Oracle LAG. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/06 przez admin Funkcja Oracle LAG. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL LAG służy do odczytywania wartości z wiersza poprzedzającego wynikowy wiersz w ramach określonego okna. Używa się jej do porównywania wartości wiersza bieżącego z wartością […]
 • Funkcja Oracle FIRST_VALUE. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/06 przez admin Funkcja Oracle FIRST_VALUE. Jak obliczyć? Funkcja FIRST_VALUE służy do wybrania pierwszego wiersza z zestawu wyników zapytania. Może być używana do wybrania wartości z pierwszego wiersza w zestawie wyników, bez konieczności sortowania wyników. Składnia: FIRST_VALUE (scalar_expression) […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja DENSE_RANK.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/05 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja DENSE_RANK. Funkcja Oracle Database SQL DENSE_RANK służy do określenia pozycji wyników w zapytaniu SQL. Funkcja ta jest podobna do funkcji RANK, ale zamiast przydzielać taką samą pozycję dla wyników o […]
 • Funkcja Oracle CUME_DIST. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/05 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja CUME_DIST. Funkcja CUME_DIST w Oracle SQL jest funkcją agregującą, która służy do obliczania wartości dystrybuanty kumulatywnej dla określonego wiersza w zestawie danych. Jest to funkcja analityczna, która może być używana […]
 • Funkcja Oracle COVAR_SAMP. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/05 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja COVAR_SAMP. Funkcja Oracle database SQL COVAR_SAMP służy do obliczania wariancji między dwoma zmiennymi. Jest to wersja funkcji COVARIANCE, która używa próbki do obliczania wariancji. Składnia: COVAR_SAMP(expr1, expr2) Gdzie expr1 i […]
 • Funkcja Oracle COVAR_POP. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/05 przez admin Funkcja Oracle COVAR_POP. Jak obliczyć? Funkcja Oracle Database SQL COVAR_POP służy do obliczania wariancji populacji dla dwóch lub więcej zmiennych. Jest to wskaźnik zmienności, który mierzy, jak bardzo dane zmienne są ze sobą skorelowane. Składnia: […]
 • Funkcja Oracle CORR. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/05 przez admin Funkcja Oracle CORR. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja CORR w Oracle SQL jest funkcją statystyczną, która służy do obliczania współczynnika korelacji między dwoma zmiennymi. Współczynnik korelacji jest wskaźnikiem, który mierzy siłę i kierunek zależności między […]
 • Funkcja Oracle TO_YMINTERVAL. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/04 przez admin Funkcja Oracle TO_YMINTERVAL. Jak obliczyć? Funkcja TO_YMINTERVAL Oracle SQL jest funkcją, która służy do konwersji wartości liczbowych na okresy czasu wyrażone w latach i miesiącach. Jest to przydatne, gdy chcemy wykonać operacje na danych dotyczących […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_TIMESTAMP_TZ.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/04 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_TIMESTAMP_TZ. Funkcja Oracle database SQL TO_TIMESTAMP_TZ służy do konwersji ciągu znaków lub liczby na typ danych TIMESTAMP WITH TIME ZONE. Używa się jej w celu zapewnienia jednolitego formatu dla danych […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_TIMESTAMP.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/04 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_TIMESTAMP. Funkcja TO_TIMESTAMP w Oracle SQL jest używana do konwersji ciągu znaków na typ danych TIMESTAMP. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala na przekształcenie danych zapisanych w postaci tekstowej […]
 • Funkcja Oracle TO_SINGLE_BYTE. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/04 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_SINGLE_BYTE. Funkcja TO_SINGLE_BYTE w Oracle SQL jest używana do konwersji znaków wielobajtowych na pojedynczy bajt. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy chcemy wykonać operacje na danych wielobajtowych, takich jak […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_NUMBER.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/04 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_NUMBER. Funkcja TO_NUMBER służy do konwersji ciągu znaków na wartość liczbową. Składnia funkcji TO_NUMBER wygląda następująco: TO_NUMBER(string, [format_mask], [nls_language]) Gdzie: – string – jest to ciąg znaków, który ma zostać […]
 • Funkcja Oracle TO_NCLOB. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/03 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_NCLOB. Funkcja TO_NCLOB jest jedną z wielu funkcji Oracle SQL, która służy do konwersji danych z jednego typu na inny. Jest to funkcja specjalnie zaprojektowana do konwersji danych typu CLOB […]
 • Funkcja Oracle TO_MULTI_BYTE. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/03 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_MULTI_BYTE. Funkcja TO_MULTI_BYTE służy do konwersji znaków z jednobajtowych na wielobajtowe. Używa się jej do konwersji znaków z języków, które wymagają wielobajtowych znaków, takich jak japoński, chiński i koreański. Składnia: […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_LOB.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/03 przez admin Funkcja Oracle TO_LOB. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL TO_LOB służy do konwersji danych typu CHAR, VARCHAR2, NCHAR, NVARCHAR2, CLOB lub NCLOB na typ danych LOB. Składnia tej funkcji wygląda następująco: TO_LOB(char_or_varchar2_or_nchar_or_nvarchar2_or_clob_or_nclob) Przykład […]
 • Funkcja Oracle TO_DSINTERVAL. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/03 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_DSINTERVAL. Funkcja TO_DSINTERVAL służy do konwersji ciągu znaków na interwał danych. Używa się jej do konwersji ciągu znaków na typ danych INTERVAL DAY TO SECOND. Składnia funkcji TO_DSINTERVAL wygląda następująco: […]
 • Funkcja Oracle TO_DATE. Opis, składnia, przykład użycia.
  Funkcja Oracle TO_DATE. Jak obliczyć? Funkcja Oracle database SQL TO_DATE służy do konwersji ciągu znaków na datę. Używa się jej do konwersji ciągu znaków na datę w formacie Oracle. Składnia funkcji TO_DATE wygląda następująco: TO_DATE(string, [format_mask], [nls_language]) Gdzie: – string […]
 • Funkcja Oracle TO_CLOB. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/02 przez admin Funkcja Oracle TO_CLOB. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL TO_CLOB służy do konwersji danych typu VARCHAR2, CHAR lub LONG do typu CLOB. Składnia tej funkcji wygląda następująco: TO_CLOB(char_value) Gdzie char_value jest wartością typu […]
 • Funkcja Oracle TO_CHAR. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/02 przez admin Funkcja Oracle TO_CHAR. Jak obliczyć? Funkcja TO_CHAR w Oracle SQL jest jedną z najczęściej używanych funkcji. Służy do konwersji danych z jednego typu na inny. Najczęściej używana jest do konwersji liczb na ciągi znaków. Funkcja […]
 • Funkcja Oracle RAWTOHEX. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/02 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja RAWTOHEX. Funkcja RAWTOHEX to funkcja języka SQL Oracle, która służy do konwersji danych typu RAW na dane typu HEX. RAW to typ danych, który jest używany w bazach danych Oracle […]
 • Funkcja Oracle NUMTOYMINTERVAL. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/02 przez admin Funkcja Oracle NUMTOYMINTERVAL. Jak obliczyć? NUMTOYMINTERVAL to funkcja Oracle Database SQL, która służy do konwersji liczby na interwał czasu. Używa się jej do konwersji liczby wyrażonej w sekundach, minutach, godzinach, dniach, miesiącach lub latach na […]
 • Funkcja Oracle FROM_TZ. Zmiana strefy czasowej
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja FROM_TZ. Funkcja FROM_TZ() w języku SQL Oracle służy do konwersji daty i czasu z jednej strefy czasowej do innej. Umożliwia to wyświetlanie daty i czasu w odpowiedniej strefie czasowej. Składnia: timestamp_value – wartość daty i […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja CAST.
  Funkcja Oracle CAST. Jak zmienić typ danych? Funkcja Oracle SQL CAST służy do konwersji jednego typu danych na inny. Umożliwia również wyświetlanie danych w określonym formacie. Składnia funkcji CAST wygląda następująco: Gdzie wartość jest wartością, którą chcesz skonwertować, a typ_danych […]
 • Funkcja Oracle TRUNC (dates). Jak obliczyć?
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja TRUNC (dates). Funkcja TRUNC (dates) w Oracle SQL jest funkcją, która służy do wycinania części daty. Pozwala ona na wycięcie części daty, takiej jak dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta lub sekunda. Funkcja ta jest szczególnie […]
 • Funkcja Oracle SYSTIMESTAMP. Bieżąca data i czas
  Funkcja Oracle SYSTIMESTAMP. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL SYSTIMESTAMP służy do pobierania bieżącego czasu systemowego w postaci daty i czasu z dokładnością do nanosekund. Składnia tej funkcji wygląda następująco: Gdzie jest opcjonalnym argumentem, który określa liczbę cyfr […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja ROUND (dates).
  Funkcja Oracle ROUND (dates). Część z daty (miesiąc, dzień, rok, kwartał) Funkcja Oracle Database SQL ROUND (dates) służy do zaokrąglania wartości daty do określonego interwału. Może być używana do zaokrąglania daty do określonego dnia tygodnia, miesiąca, kwartału lub roku. Składnia […]
 • Funkcja Oracle MONTHS_BETWEEN. Liczba miesięcy pomiędzy datami?
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja MONTHS_BETWEEN. Funkcja MONTHS_BETWEEN służy do obliczania liczby miesięcy pomiędzy dwoma datami. Składnia funkcji wygląda następująco: WAŻNE: date1 i date2 to daty w formacie DATE. Przykład:
 • Funkcja Oracle LOCALTIMESTAMP. Jak korzystać?
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja LOCALTIMESTAMP. Funkcja Oracle Database SQL LOCALTIMESTAMP służy do zwracania bieżącego czasu lokalnego w postaci daty i czasu. Składnia tej funkcji wygląda następująco: Gdzie precyzja jest opcjonalnym argumentem, który określa liczbę cyfr po sekundzie w zwracanym […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja LAST_DAY.
  Oracle – ostatni dzień miesiąca Funkcja LAST_DAY w Oracle SQL jest używana do zwrócenia ostatniego dnia danego miesiąca. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych zadań, takich jak tworzenie raportów, wyliczanie dat i wiele innych. […]
 • Funkcja Oracle EXTRACT. Jak uzyskać część z daty?
  Funkcja Oracle EXTRACT. Jak obliczyć? Funkcja EXTRACT w Oracle SQL jest używana do wyodrębniania części daty lub czasu z daty lub czasu. Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na wyodrębnienie konkretnych części daty lub czasu, takich jak rok, miesiąc, […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja DBTIMEZONE.
  Funkcja Oracle DBTIMEZONE. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja DBTIMEZONE w Oracle SQL jest używana do określenia strefy czasowej bazy danych. Jest to ważne, ponieważ pozwala użytkownikom wykonywać operacje na danych w odpowiednim czasie. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja CURRENT_TIMESTAMP.
  Funkcja Oracle CURRENT_TIMESTAMP. Jak obliczyć? Funkcja Oracle database SQL CURRENT_TIMESTAMP służy do pobierania bieżącego czasu systemowego. Może być używana do wstawiania bieżącego czasu do kolumny w bazie danych lub do wykonywania operacji na bieżącym czasie. Funkcja jest podobna do sysdate […]
 • Funkcja Oracle CURRENT_DATE. Data bieżąca Oracle
  Funkcja Oracle CURRENT_DATE. Jak obliczyć? Funkcja Oracle database SQL CURRENT_DATE służy do pobierania bieżącej daty systemowej. Składnia tej funkcji wygląda następująco: CURRENT_DATE Funkcja CURRENT_DATE działa podobnie jak sysdate. Różnica polega na tym, że funkcja sysdate występuje tylko w bazie oracle. […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja ADD_MONTHS.
  Oracle SQL – Funkcja ADD_MONTHS – dodawanie miesięcy do daty Funkcja ADD_MONTHS w Oracle SQL jest używana do dodawania lub odejmowania określonej liczby miesięcy od daty. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych zadań, takich […]
 • Funkcja Oracle TRUNC (numbers). Ucinanie ogona liczby
  Funkcja Oracle TRUNC (numbers). Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle database SQL TRUNC (numbers) służy do ucinania liczb do określonego poziomu precyzji. Może być używana do zaokrąglania liczb do określonej liczby miejsc po przecinku lub do określonej liczby cyfr. Różnica […]
 • Funkcja Oracle TANH. Hiperboliczny tangens.
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja TANH. Funkcja TANH w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która służy do obliczania hiperbolicznego tangensa. Jest to funkcja jednoargumentowa, która przyjmuje jeden argument liczbowy i zwraca wynik w postaci liczby zmiennoprzecinkowej. Funkcja TANH jest szczególnie […]
 • Funkcja Oracle TAN. Oracle Tangens
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja TAN. Funkcja Oracle Database SQL TAN  służy do obliczania tangensa. Tangens (tangent) jest funkcją trygonometryczną, która określa stosunek długości przyprostokątnej do długości przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym. Ktoś może zapytać: Po co mi tangens w infromatyce? […]
 • Funkcja Oracle SUM. Sumowanie wartości kolumny
  Funkcja Oracle SUM. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL SUM służy do zsumowania wartości wszystkich wierszy w określonej kolumnie. Składnia tej funkcji wygląda następująco: Przykład – sumowanie kolumny Oracle SQL W tym przykładzie funkcja SUM zsumuje wszystkie wypłaty […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja SQRT.
  Funkcja Oracle SQRT. Jak obliczyć pierwiastek? Funkcja Oracle Database SQL SQRT służy do obliczania pierwiastka kwadratowego z podanej liczby. Składnia tej funkcji wygląda następująco: Gdzie liczba jest liczbą, z której chcesz obliczyć pierwiastek kwadratowy. Przykład: Wynikiem będzie 5
 • Funkcja Oracle SINH. Jak obliczyć?
  Funkcja Oracle SINH. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle database SQL SINH służy do obliczania hiperbolicznego sinusa danej liczby. Składnia funkcji wygląda następująco: Gdzie liczba jest liczbą, której hiperboliczny sinus ma być obliczony. Przykład: Wynik: 3.626860407847019
 • Funkcja Oracle SIN. Obliczanie SINUS Oracle
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja SIN. Funkcja Oracle Database SQL SIN służy do obliczania sinusa danego argumentu. Składnia funkcji wygląda następująco: Gdzie argument jest liczbą zmiennoprzecinkową lub wyrażeniem, które zwraca liczbę zmiennoprzecinkową. Przykład: Wynik: 0,001593
 • Funkcja Oracle SIGN. Sprawdzanie znaku liczby
  Funkcja Oracle SIGN. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL SIGN służy do zwracania wartości znaku liczby. Zwraca wartość -1, 0 lub 1, w zależności od tego, czy liczba jest ujemna, równa zero lub dodatnia. Składnia: Przykład: Wynik:-1
 • Funkcja Oracle ROUND (numbers). Jak obliczyć?
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja ROUND (numbers). Funkcja ROUND (numbers) w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która służy do zaokrąglania liczb. To jest główny cel funkcji, oczywiście zastosowań jest cała masa. Na przykład, jeśli chcesz zaokrąglić liczbę 3,1415 do dwóch […]
 • Funkcja Oracle REMAINDER. Jak obliczyć resztę z dzielenia?
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja REMAINDER. Funkcja REMAINDER w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych operacji matematycznych. Jak używać tej funkcji? Reszta […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja REGEXP_COUNT.
  Funkcja Oracle REGEXP_COUNT. Liczba wystąpień ciągu znaków w innym ciągu znaków Funkcja REGEXP_COUNT w Oracle SQL jest używana do zliczania wystąpień określonego wyrażenia regularnego w danym łańcuchu znaków. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych […]
 • Potęgowanie Oracle SQL – Funkcja POWER. Potęgowanie
  Funkcja Oracle POWER. Opis, składnia, przykład użycia. Oracle Database SQL POWER to funkcja, która umożliwia użytkownikom wykonywanie potęgowania w SQL w celu uzyskania wyników. Poniżej składnia i przykład użycia funkcji. Oracle SQL – potęgowanie, funkcja POWER Przykład: podnieśmy wartość z […]
 • Funkcja Oracle MOD. Opis, składnia, przykład użycia.
  Funkcja Oracle MOD. Jak obliczyć? Funkcja Oracle Database SQL MOD służy do obliczania reszty z dzielenia. Jest to funkcja składniowa, która zwraca resztę z dzielenia liczby przez inny numer. Składnia tej funkcji wygląda następująco. Reszta z dzielenia Oracle DB – […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja MIN.
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja MIN. Funkcja MIN w Oracle SQL jest funkcją agregującą, która zwraca najmniejszą wartość z podanego zestawu danych. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wyświetlania najniższych wartości w danym zestawie danych. Składnia […]
 • Funkcja Oracle MEDIAN. Opis, składnia, przykład użycia.
  Funkcja Oracle MEDIAN. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja MEDIAN w Oracle SQL jest jedną z wielu funkcji agregujących, które służą do wyliczania wartości statystycznych z danych w bazie danych. Funkcja MEDIAN służy do wyliczania mediany z danych w kolumnie. Mediana […]
 • Funkcja Oracle MAX. Jak obliczyć?
  Funkcja Oracle MAX. Jak obliczyć? Funkcja MAX w Oracle SQL jest jedną z podstawowych funkcji agregujących, która służy do wyciągania największej wartości z kolumny lub wyrażenia. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wyciągania najwyższych wartości z […]
 • Funkcja Oracle LN. Jak obliczyć?
  Funkcja Oracle LN. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja LN w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która służy do obliczania logarytmu naturalnego z podanej liczby. Logarytm naturalny jest to logarytm o podstawie e, gdzie e jest stałą matematyczną o wartości ok. […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja FLOOR.
  Funkcja Oracle FLOOR. Zaokrąglenie liczby w dół Funkcja FLOOR w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej w dół. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych zadań, takich jak obliczanie […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja EXP
  Oracle – Funkcja EXP – wartość wykładnicza Funkcja EXP w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która zwraca wartość wykładniczą dla podanej liczby. Jest to funkcja wyrażona w postaci eksponencjalnej, gdzie e jest liczbą Eulera, która wynosi 2,718281828459045. Funkcja EXP jest […]
 • Funkcja Oracle COUNT. Zliczanie rekordów
  Funkcja Oracle COUNT. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL COUNT służy do zliczania wierszy w zapytaniu. Używa się jej do określenia liczby wierszy w zapytaniu, które spełniają określone kryteria. Składnia tej funkcji wygląda następująco: Składnia – Oracle Count […]
 • Funkcja Oracle COSH. Opis, składnia, przykład użycia.
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja COSH. Funkcja Oracle Database SQL COSH służy do obliczania hiperbolicznego wyrażenia cosinus. Jest to funkcja jednoargumentowa, która przyjmuje jeden argument liczbowy i zwraca wartość hiperbolicznego wyrażenia cosinus dla tego argumentu. Składnia COSH Oracle Przykład COSH […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja COS.
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja COS. Funkcja Oracle Database SQL COS (Cosine) służy do obliczania wartości cosinusu dla podanego argumentu. Jest to funkcja matematyczna, która może być używana do wykonywania obliczeń w bazie danych Oracle w tym właśnie celu. Typowe […]
 • Funkcja Oracle CEIL. Zaokrąglanie do góry.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/01/29 przez admin Funkcja Oracle CEIL. Opis, składnia, przykład użycia. Chcesz zaokrąglić liczbę do góry do liczb całkowitych w Oracle SQL? Funkcja Oracle Database SQL CEIL służy do zaokrąglania wartości liczbowych do najbliższej wartości całkowitej w górę. Składnia […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja BITAND.
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja BITAND. Funkcja Oracle database SQL BITAND służy do wykonywania operacji bitowych AND na dwóch liczbach binarnych. Funkcja BITAND traktuje swoje argumenty i swój wynik jako wektory bitów; wyjście jest bitowym AND wejść. Jeśli któryś z […]
 • Funkcja Oracle AVG. Średnia z wartości kolumny
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja AVG. Funkcja Oracle Database SQL AVG służy do obliczania średniej wartości wybranych kolumn w bazie danych. Co ważne, obliczasz w tym momencie średnią z wartości w kolumnie, nie średnią z wartości kilku wybranych kolumn. Składnia […]
 • Funkcja Oracle ATAN2. Opis, składnia, przykład użycia.
  Funkcja Oracle ATAN2. Jak obliczyć? Funkcja Oracle Database SQL ATAN2 służy do obliczania arctangensa dla dwóch argumentów. Arcus tangens (ang. arctangent) to funkcja trygonometryczna. Innymi słowy, arcus tangens odwrotnie liczy tangens danego kąta. Notacja tej funkcji to „arctan(x)”. Funkcja ta […]
 • Funkcja Oracle ATAN. Jak obliczyć ArcusTangens?
  Funkcja Oracle ATAN. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL ATAN (Arctangent) służy do obliczania arctangensa (tangensa odwrotnego) dla podanego argumentu. Arcus tangens (z angielskiego arctangent) to funkcja trygonometryczna, która dla danego argumentu x zwraca kąt w radianach, którego […]
 • Funkcja Oracle ASIN. Jak obliczyć?
  Funkcja Oracle ASIN. Składnia i przykład? Funkcja ASIN w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która służy do obliczania arcus sinusa (ASIN) z podanej wartości. Arcus sinus jest funkcją odwrotną do sinusa, która zwraca kąt w radianach dla danego argumentu. Funkcja […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja ACOS.
  Funkcja Oracle ACOS. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL ACOS służy do obliczania arcus cosinusa dla podanego argumentu. Argumentem może być liczba zmiennoprzecinkowa z zakresu od -1 do 1. Składnia: Przykład: Wynik:1.0471975511966
 • Funkcja Oracle ABS. Jak obliczyć wartość bezwzględną?
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja ABS. Funkcja Oracle Database SQL ABS służy do zwracania wartości bezwzględnej dla podanej liczby. Oznacza to, że zwraca wartość bezwzględną dla liczby, która może być ujemna lub dodatnia. Składnia: Przykład: Wynik: 5
 • Funkcja Oracle VSIZE. Opis, składnia, przykład użycia.
  Funkcja Oracle VSIZE. Jak obliczyć? Funkcja Oracle Database SQL VSIZE służy do określenia liczby bajtów wyświetlanego wiersza danych. Używa się jej do określenia wielkości danych w bazie danych. Składnia: Gdzie expression jest wyrażeniem, które ma zostać zbadane. Przykład: Wynik: 11
 • Funkcja Oracle UPPER. Jak obliczyć?
  Funkcja Oracle UPPER. Jak zamienić litery na wielkie? Funkcja Oracle SQL UPPER służy do zmiany wszystkich znaków w danym łańcuchu znaków na wielkie litery. Składnia tej funkcji wygląda następująco: Gdzie string jest łańcuchem znaków, który ma zostać zmieniony na wielkie […]
 • Funkcja Oracle TRIM. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/01/20 przez admin Funkcja Oracle TRIM. Usuwanie zer wiodących. Funkcja Oracle Database SQL TRIM służy do usuwania znaków z początku lub końca ciągu znaków. Funkcja jest też wykorzystywana do usuwania jednocześnie spacji na końcu i początku ciągu znaków. […]
 • Funkcja Oracle TRANSLATE. Jak obliczyć?
  Funkcja Oracle TRANSLATE. Zamiana ciągu znaków na inny. Funkcja Oracle Database SQL TRANSLATE służy do zamiany jednego zestawu znaków na inny. Używa się jej do zamiany jednego zestawu znaków na inny w wyrażeniach tekstowych. Składnia funkcji wygląda następująco: Przykład: Wynik:XYZDEF
 • Funkcja Oracle SUBSTR. Opis, składnia, przykład użycia.
  Funkcje Oracle SQL SUBSTR – Jak wyciąć ciąg znaków z innego ciągu znaków? Oracle database SQL SUBSTR to funkcja, która pozwala na wyciąganie części ciągu znaków z danego łańcucha. Składnia funkcji SUBSTR wygląda następująco: Składnia: Łańcuch_znaków – jest to łańcuch […]
 • Funkcja Oracle SOUNDEX. Jak obliczyć?
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja SOUNDEX. Funkcja Oracle Database SQL SOUNDEX służy do wyszukiwania słów o podobnym brzmieniu. Używa się jej do wyszukiwania słów, które brzmią podobnie, ale mają różne litery. Soundex jest algorytmem, który konwertuje słowa na kod, który […]
 • Funkcja Oracle RTRIM. Opis, składnia, przykład użycia.
  Jak usunąć spacje z prawej strony ciągu znaków w ORacle DB? Funkcja Oracle database SQL RTRIM służy do usuwania znaków spacji z końca ciągu znaków. Składnia funkcji wygląda następująco: Składnia: Gdzie string jest ciągiem znaków, który ma zostać przetworzony. Przykład: […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja RPAD.
  Funkcja Oracle RPAD. Jak obliczyć? Funkcja Oracle Database SQL RPAD służy do wypełniania ciągu znaków do określonej długości, poprzez dodanie określonego znaku lub ciągu znaków na końcu ciągu. Składnia funkcji RPAD wygląda następująco: Składnia: Przykład: Wynik: Hello****
 • Funkcja Oracle REGEXP_SUBSTR. Jak obliczyć?
  Funkcja Oracle REGEXP_SUBSTR. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle database SQL REGEXP_SUBSTR służy do wyszukiwania i wyciągania określonych wzorców z ciągu znaków. Składnia funkcji wygląda następująco: Składnia funkcji REGEXP_SUBSTR Źródło – jest to ciąg znaków, z którego wyciągane są wzorce. […]
 • Funkcja Oracle REGEXP_REPLACE. Jak obliczyć?
  Funkcja Oracle REGEXP_REPLACE. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle database SQL REGEXP_REPLACE służy do zastępowania wyrażeń regularnych w ciągu tekstowym. Umożliwia zastąpienie wyrażenia regularnego w ciągu tekstowym innym ciągiem tekstowym. Składnia: Parametry: • source_string – Źródłowy ciąg tekstowy, w którym […]
 • Funkcja Oracle LTRIM. Opis, składnia, przykład użycia.
  Funkcja Oracle LTRIM. Jak usunąć spacje z lewej strony? Oracle database SQL LTRIM to funkcja, która usuwa wszystkie spacje z lewej strony ciągu znaków. Używa się jej do usuwania niepotrzebnych spacji z początku ciągu znaków, a więc usuwania spacji z […]
 • Funkcja Oracle LPAD. Opis, składnia, przykład użycia.
  Funkcja Oracle LPAD. Jak obliczyć? Funkcja Oracle database SQL LPAD służy do wypełniania ciągu znaków do określonej długości, poprzez dodanie określonego ciągu znaków na początku. Składnia funkcji wygląda następująco: Przykład: Wynik:##ABC
 • Funkcja Oracle LOWER. Jak zmienić litery na małe?
  Funkcja Oracle LOWER. Jak obliczyć? Funkcja Oracle Database SQL LOWER służy do zamiany wszystkich znaków w podanym ciągu znaków na małe litery. Składnia funkcji wygląda następująco: Składnia: Gdzie string jest ciągiem znaków, który ma zostać zamieniony na małe litery. Przykład: […]
 • Funkcja Oracle LENGTHC. Jak obliczyć?
  Funkcja Oracle LENGTHC. Jak obliczyć? Oracle Database SQL LENGTHC to funkcja, która zwraca liczbę znaków w ciągu znaków, w tym spacje, znaki tabulacji i znaki nowej linii. Składnia: Przykład: Wynik: 11
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja LENGTHB.
  Funkcja Oracle LENGTHB. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL LENGTHB służy do zwracania liczby bajtów w ciągu znaków. Używa się jej do określenia długości ciągu znaków w bajtach. Składnia funkcji wygląda następująco: Składnia: Gdzie string jest ciągiem znaków, […]
 • Funkcja Oracle LENGTH4. Jak obliczyć?
  Funkcja Oracle LENGTH4. Opis, składnia, przykład użycia. Oracle Database SQL LENGTH4 to funkcja, która zwraca długość ciągu znaków w bajtach. Funkcja ta jest używana do określenia długości ciągu znaków w bajtach, co jest szczególnie przydatne w przypadku danych typu CHAR, […]
 • Funkcja Oracle LENGTH2. Jak obliczyć?
  Funkcja Oracle LENGTH2. Jak obliczyć? Funkcja Oracle Database SQL LENGTH2 służy do zwracania długości ciągu znaków w bajtach. Używa się jej do określenia długości ciągu znaków w bajtach, który jest zawarty w kolumnie danych. Składnia: Przykład: Wynik: 11
 • Funkcja Oracle INSTRC. Opis, składnia, przykład użycia.
  Funkcja Oracle INSTRC. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL INSTRC służy do wyszukiwania określonego ciągu znaków w łańcuchu tekstu. Funkcja zwraca pozycję pierwszego wystąpienia określonego ciągu znaków w łańcuchu tekstu. Składnia: Przykład: Wynik: 9
 • Funkcja Oracle INSTRB. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/01/16 przez admin Funkcje Oracle SQL – Funkcja INSTRB. Funkcja Oracle Database SQL INSTRB służy do wyszukiwania podanego ciągu znaków w łańcuchu znaków. Zwraca pozycję pierwszego wystąpienia podanego ciągu znaków w łańcuchu znaków. Składnia: string – Łańcuch znaków, […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja INSTR4.
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja INSTR4. Funkcja Oracle Database SQL INSTR4 służy do wyszukiwania określonego ciągu znaków w danym łańcuchu znaków. Funkcja ta jest czwartą wersją funkcji INSTR, która umożliwia wyszukiwanie ciągu znaków w łańcuchu znaków z uwzględnieniem wielkości liter. […]
 • Funkcja Oracle INSTR2. Jak obliczyć?
  Funkcja Oracle INSTR2. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL INSTR2 służy do wyszukiwania określonego ciągu znaków w łańcuchu tekstu. Funkcja ta jest podobna do funkcji INSTR, ale zawiera dodatkowe opcje, które pozwalają na bardziej zaawansowane wyszukiwanie. Możemy określić […]
 • Funkcje Oracle SQL – Funkcja INSTR.
  Funkcja Oracle INSTR. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle Database SQL INSTR służy do wyszukiwania określonego ciągu znaków w łańcuchu tekstu. Funkcja zwraca pozycję pierwszego wystąpienia określonego ciągu znaków w łańcuchu tekstu. Składnia funkcji INSTR: Parametry: • string – Łańcuch […]
 • Funkcja Oracle INITCAP. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/01/17 przez admin Funkcja Oracle INITCAP. Opis, składnia, przykład użycia. Funkcja Oracle database SQL INITCAP służy do zmiany wielkości liter w wyrażeniu. Zmienia pierwszą literę każdego słowa na wielką, a pozostałe litery na małe. Składnia: Initcap Oracle – […]
 • Oracle DUMP. Jak składnia, przykład?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/01/15 przez admin Oracle DB DUMP. Jak zrobić kopię zapasową bazy Oracle? Oracle Database SQL Dump to narzędzie do tworzenia kopii zapasowych bazy danych Oracle. Umożliwia tworzenie kopii zapasowych bazy danych Oracle w postaci pliku tekstowego, który można […]
 • Funkcja Oracle CONVERT. Opis, składnia, przykład użycia.
  Funkcje Oracle SQL – Funkcja CONVERT. Funkcja Oracle Database SQL CONVERT służy do konwersji wartości z jednego formatu na inny. Może być używana do konwersji daty, czasu, liczb i innych typów danych. Tabela formatów: Character Set Description US7ASCII US 7-bit […]
 • Funkcja Oracle Concat with ||. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/01/17 przez admin Oracle Concat with ||. Jak łączyć ciągi znaków? Łączenie ciągów znaków w bazach Oracle. Oracle database SQL Concat with || to funkcja służąca do łączenia dwóch lub więcej wyrażeń lub wartości w jeden wyrażenie. Składnia […]