Komenda Linux ps command

Komenda Linux ps command

Komenda Linux ps (ang. process status) służy do wyświetlania informacji o procesach działających w systemie.

Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać ją w terminalu.

Przykłady:

• Aby wyświetlić wszystkie procesy działające w systemie, wpisz:

ps -ef

• Aby wyświetlić wszystkie procesy działające w systemie, wyświetlając tylko nazwy procesów, wpisz:

ps -ef | grep [nazwa_procesu]

• Aby wyświetlić wszystkie procesy działające w systemie, wyświetlając tylko procesy dla określonego użytkownika, wpisz:

ps -u [nazwa_użytkownika]

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: