Python obsługa błędów / wyjątków: Try Except w Python

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Python obsługa błędów / wyjątków: Try Except w Python

Python jest językiem programowania, który zapewnia wygodny sposób na obsługę błędów i wyjątków. Try Except w Python jest jednym z najczęściej używanych narzędzi do tego celu.

Try Except w Python jest konstrukcją, która pozwala programiście na wykonanie kodu, który może wygenerować wyjątek lub błąd, a następnie przechwycić i obsłużyć go. Try Except w Python składa się z dwóch bloków kodu: try i except. Blok try jest miejscem, w którym programista umieszcza kod, który może wygenerować wyjątek lub błąd. Blok except jest miejscem, w którym programista umieszcza kod, który ma zostać wykonany, jeśli wyjątek lub błąd zostanie wygenerowany.

Składnia Try Except w Python wygląda następująco:

try:
# kod, który może wygenerować wyjątek lub błąd
except ExceptionType:
# kod, który ma zostać wykonany, jeśli wyjątek lub błąd zostanie wygenerowany

Na przykład, jeśli programista chce wykonać kod, który może wygenerować wyjątek lub błąd, a następnie obsłużyć go, może użyć składni Try Except w Python:

try:
# kod, który może wygenerować wyjątek lub błąd
except ExceptionType:
# kod, który ma zostać wykonany, jeśli wyjątek lub błąd zostanie wygenerowany

Na przykład, jeśli programista chce wykonać kod, który może wygenerować wyjątek lub błąd, a następnie obsłużyć go, może użyć składni Try Except w Python:

try:
file = open(„myfile.txt”)
data = file.read()
except FileNotFoundError:
print(„Plik nie został znaleziony”)

W powyższym przykładzie, jeśli plik o nazwie „myfile.txt” nie zostanie znaleziony, zostanie wygenerowany wyjątek FileNotFoundError. W takim przypadku, blok kodu w bloku except zostanie wykonany, w tym przypadku wyświetlenie komunikatu „Plik nie został znaleziony”.

Try Except w Python jest bardzo przydatnym narzędziem do obsługi błędów i wyjątków. Pozwala programiście na wykonanie kodu, który może wygenerować wyjątek lub błąd, a następnie przechwycić i obsłużyć go. Jest to bardzo przydatne narzędzie do tworzenia wysoce wydajnych i niezawodnych aplikacji.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: