Komenda Linux kill command

Komenda Linux kill command

Komenda Linux kill służy do zabijania procesów. Można jej użyć, aby zakończyć działanie procesu, który nie reaguje na inne polecenia.

Aby użyć komendy kill, należy wpisać:

kill [PID]

gdzie PID to numer identyfikacyjny procesu, który chcesz zakończyć.

Przykład:

kill 1234

Powyższy przykład zakończy proces o numerze identyfikacyjnym 1234.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: