Komenda Windows CMD ver. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda Windows CMD ver. Jak obliczyć?

Windows CMD to interaktywne narzędzie wiersza polecenia, które umożliwia użytkownikom wykonywanie poleceń i operacji systemowych w systemie Windows. Komenda ta służy do wykonywania poleceń systemowych, takich jak tworzenie plików, kopiowanie plików, zarządzanie użytkownikami i wiele innych.

Składnia:

[nazwa_polecenia] [opcje] [argumenty]

Przykład:

dir /s /b c:\windows\system32

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: