Komenda Windows CMD diskcopy. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD diskcopy. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Diskcopy to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do kopiowania dysków twardych lub dyskietek. Umożliwia kopiowanie całego dysku lub jego części.

Składnia:
DISKCOPY [źródło] [cel]

Przykład:
DISKCOPY A: B:

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: