Komenda Windows CMD tasklist. Jak obliczyć?

Komenda Windows CMD tasklist. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda tasklist jest używana w systemie Windows do wyświetlania listy procesów uruchomionych w systemie. Składnia komendy to:

tasklist [opcje]

Przykład użycia:

tasklist /svc

Ta komenda wyświetli listę wszystkich procesów uruchomionych w systemie, wraz z informacjami o usługach, które są uruchomione wraz z nimi.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: