Komenda Windows CMD diskcomp. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda Windows CMD diskcomp. Opis, składnia, przykład użycia.

Diskcomp to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do porównywania zawartości dwóch dysków twardych lub dyskietek. Komenda ta może być używana do wykrywania różnic między danymi na dyskach twardych lub dyskietkach.

Składnia:
DISKCOMP [dysk1] [dysk2]

Przykład:
DISKCOMP A: B:

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: