Komenda Windows CMD attrib. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda Windows CMD attrib. Jak obliczyć?

Attrib to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do zmiany atrybutów plików i folderów. Atrybuty określają, czy plik lub folder jest widoczny, czy jest ukryty, czy jest chroniony przed zapisem, itp.

Składnia:

ATTRIB [+/-R] [+/-A] [+/-S] [+/-H] [plik lub folder]

+/-R – Zmienia atrybut „odczyt tylko”
+/-A – Zmienia atrybut „ukryty”
+/-S – Zmienia atrybut „systemowy”
+/-H – Zmienia atrybut „ukryty”

Przykład:

ATTRIB +H C:\plik.txt

Powyższy przykład ustawi atrybut „ukryty” dla pliku o nazwie „plik.txt” znajdującego się w folderze C:\.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: