Komenda Windows CMD telnet. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD telnet. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda telnet służy do nawiązywania połączenia z zdalnym komputerem za pośrednictwem protokołu Telnet. Umożliwia to wykonywanie poleceń na zdalnym komputerze za pośrednictwem lokalnego komputera.

Składnia:

telnet [adres_IP] [port]

Przykład:

telnet 192.168.1.1 23

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: