Excel

2017/07/08

Poniżej prezentuję przykłady rozwiązania typowych problemów w arkuszu Excel. Zarówno tych najłatwiejszych jak i trudniejszych przypadków:

1. Jak korzystać z funkcji JEŻELI w Excel?
2. Funkcja fragment tekstu Excel
3. Excel suma – jak sumować komórki w arkuszu?
4. Excel Średnia – Jak policzyć średnią arytmetyczną?
5. Excel Mediana – Jak policzyć medianę w arkuszu?
6. Excel – data urodzenia z numeru PESEL
7. Jak policzyć dni robocze Excel. Funkcja DNI.ROBOCZE
8. Jak utworzyć tabliczkę mnożenia w Excel jednym Wzorem?
9. Jak obliczyć kwartał z daty w Excel?
10. Excel – Łączenie ze sobą imienia i nazwiska

Brak komentarzy