Komenda Windows CMD gpresult. Jak obliczyć?

Komenda Windows CMD gpresult. Opis, składnia, przykład użycia.

Gpresult to narzędzie wiersza polecenia systemu Windows, które służy do wyświetlania wyników ostatniego procesu grupowego. Komenda ta może być używana do wyświetlania informacji o zastosowanych grupowych ustawieniach polityki, w tym ogólnych ustawień polityki, ustawień polityki dla komputerów i użytkowników, ustawień polityki dla kontenerów obiektów i ustawień polityki dla kontenerów obiektów.

Składnia:

gpresult [/s system [/u [domena\]użytkownik [/p hasło]] [/z] [/r] [/scope kontekst]

Przykład:

gpresult /s system /u domena\użytkownik /p hasło /z /r /scope kontekst

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: