Co oznaczają skróty DFA i NFA? Jakie są różnice pomiędzy nimi?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/23 przez admin

Co oznaczają skróty DFA i NFA? Jakie są różnice pomiędzy nimi?

DFA to skrót od Deterministic Finite Automaton, co oznacza deterministyczny automat skończony. Jest to automat skończony, który może przejść z jednego stanu do innego tylko wtedy, gdy jest wywoływany określonym symbolem wejściowym.

NFA to skrót od Non-Deterministic Finite Automaton, co oznacza niedeterministyczny automat skończony. Jest to automat skończony, który może przejść z jednego stanu do innego na podstawie dowolnego symbolu wejściowego.

Główną różnicą pomiędzy DFA i NFA jest to, że DFA wymaga, aby każdy symbol wejściowy prowadził do jednego stanu, podczas gdy NFA może mieć wiele stanów, do których może przejść na podstawie tego samego symbolu wejściowego.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: