Komenda Windows CMD find. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Komenda Windows CMD find. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Find to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do wyszukiwania plików i folderów na dysku twardym. Składnia polecenia Find jest następująca:

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] „szukany_tekst” [[drive:][\ścieżka]plik_lub_folder]

Przykład:

find /i „plik” c:\windows\

Powyższy przykład wyszuka wszystkie pliki i foldery w folderze C:\Windows, które zawierają słowo „plik”.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: