Komenda Windows CMD for. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda Windows CMD for. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Windows CMD to skrót od polecenia wiersza poleceń systemu Windows. Jest to interaktywne narzędzie do wykonywania poleceń i skryptów w systemie Windows.

Składnia:

cmd [polecenie] [opcje]

Przykład:

cmd /c dir

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: