Komenda Windows CMD driverquery. Jak obliczyć?

Komenda Windows CMD driverquery. Jak obliczyć?

Komenda driverquery służy do wyświetlania informacji o sterownikach zainstalowanych w systemie Windows. Używa się jej w oknie wiersza poleceń. Składnia komendy driverquery to:

driverquery [opcje]

Przykład użycia:

driverquery /v

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: