Komenda Linux useradd command

Komenda Linux useradd command

Komenda useradd służy do tworzenia nowych użytkowników w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy użyć następującego składni:

useradd [opcje] [login]

Przykłady:

useradd -m -d /home/john -s /bin/bash john

Powyższy przykład tworzy nowego użytkownika o nazwie john z domyślnym katalogiem domowym /home/john i domyślnym shelliem /bin/bash.

useradd -G sudo john

Powyższy przykład dodaje użytkownika john do grupy sudo.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: