Komenda Windows CMD systeminfo. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD systeminfo. Jak obliczyć?

Systeminfo to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które wyświetla informacje o systemie, w tym informacje o systemie operacyjnym, konfiguracji sprzętowej i oprogramowaniu.

Składnia: systeminfo [parametr]

Przykład: systeminfo /s nazwa_komputera

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: