Komenda Linux userdel command

Komenda Linux userdel command

Komenda userdel jest używana do usuwania użytkowników z systemu Linux. Używa się jej, aby usunąć użytkownika i wszystkie jego dane z systemu.

Aby skorzystać z komendy userdel, należy użyć następującego składni:

userdel [opcje] nazwa_użytkownika

Przykłady:

userdel -r john
Usuwa użytkownika o nazwie john i wszystkie jego dane.

userdel -f john
Usuwa użytkownika o nazwie john, ale nie usuwa jego danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: