Komenda Windows CMD mkdir. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD mkdir. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda MKDIR (Make Directory) służy do tworzenia nowych folderów w systemie Windows. Składnia komendy MKDIR wygląda następująco:

MKDIR [ścieżka]

Przykład:

MKDIR C:\Users\John\Documents\NewFolder

Powyższy przykład tworzy nowy folder o nazwie NewFolder w folderze Documents użytkownika John.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: