Komenda Windows CMD reg. Jak obliczyć?

Komenda Windows CMD reg. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda reg służy do zarządzania rejestrem systemu Windows. Umożliwia tworzenie, edytowanie, usuwanie i wyświetlanie wpisów rejestru.

Składnia:

REG [OPERACJA] [KLUCZ] [PARAMETRY]

Przykład:

REG ADD „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MyCompany” /v Version /t REG_SZ /d 1.0.0.0

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: