Komenda Windows CMD copy / xcopy. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda Windows CMD copy / xcopy. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda COPY / XCOPY służy do kopiowania plików i folderów w systemie Windows. Można jej używać do kopiowania pojedynczych plików lub całych folderów.

Składnia:

COPY [źródło] [cel]

XCOPY [źródło] [cel] [opcje]

Przykład:

COPY C:\plik.txt D:\plik.txt

XCOPY C:\folder D:\folder /E /H

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: