Komenda Windows CMD title. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD title. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda CMD title służy do zmiany tytułu okna wiersza poleceń. Składnia tej komendy wygląda następująco:

title [tekst]

Przykład:

title Moje okno wiersza poleceń

Po wpisaniu tej komendy tytuł okna wiersza poleceń zostanie zmieniony na „Moje okno wiersza poleceń”.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: