Komenda Windows CMD tftp. Jak obliczyć?

Komenda Windows CMD tftp. Jak obliczyć?

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) to protokół służący do przesyłania plików między komputerami. Komenda TFTP w systemie Windows jest dostępna w wierszu polecenia CMD.

Składnia:

TFTP [opcje] [host]

Opcje:
-i: Użyj tej opcji, aby wysłać lub pobrać plik.
-g: Użyj tej opcji, aby pobrać plik.
-p: Użyj tej opcji, aby wysłać plik.

Przykład:

Aby pobrać plik o nazwie „plik.txt” z hosta o adresie IP 192.168.1.1, użyj następującej komendy:

tftp -i 192.168.1.1 get plik.txt

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: