Komenda Windows CMD format. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD format. Jak obliczyć?

Format to polecenie wiersza polecenia systemu Windows, które służy do sformatowania dysku twardego lub innego nośnika danych, takiego jak dyskietka, karta pamięci lub dysk USB. Składnia polecenia Format jest następująca:

Format [dysk]: [/FS:system_plików] [/V:nazwa_partycji] [/Q] [/A:rozmiar_bloku] [/C] [/X]

Dysk: jest to litera dysku, który chcesz sformatować.

/FS:system_plików: jest to opcjonalny parametr, który określa system plików, który ma być użyty do sformatowania dysku. Możliwe wartości to FAT, FAT32, NTFS, exFAT, UDF lub RAW.

/V:nazwa_partycji: jest to opcjonalny parametr, który określa nazwę partycji, która ma być sformatowana.

/Q: jest to opcjonalny parametr, który włącza tryb szybkiego formatowania.

/A:rozmiar_bloku: jest to opcjonalny parametr, który określa rozmiar bloku, który ma być użyty do formatowania dysku.

/C: jest to opcjonalny parametr, który włącza kompresję danych na dysku.

/X: jest to opcjonalny parametr, który wymusza wyłączenie dysku po sformatowaniu.

Przykład:

Format D: /FS:NTFS /V:Partycja_D /Q /A:4096 /C /X

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: