Komenda Linux reboot command

Komenda Linux reboot command

Komenda reboot w systemie Linux służy do ponownego uruchomienia systemu. Można jej użyć, aby zrestartować system po wykonaniu aktualizacji lub po naprawieniu problemu.

Aby użyć tej komendy, należy wpisać polecenie reboot w terminalu.

Przykłady:

• reboot
• sudo reboot
• sudo shutdown -r now

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: