Komenda Linux tar command

Komenda Linux tar command

Tar command jest narzędziem w systemie Linux, które służy do tworzenia, przesyłania i odczytywania archiwów. Jest to jeden z najczęściej używanych poleceń w systemie Linux.

Aby skorzystać z polecenia tar, należy wpisać następującą komendę:

tar [opcje] [plik]

Opcje mogą obejmować:

-c: tworzenie archiwum
-x: wyodrębnianie plików z archiwum
-t: wyświetlanie zawartości archiwum
-v: wyświetlanie szczegółowych informacji o archiwum
-f: określanie nazwy pliku archiwum

Przykłady:

Aby utworzyć archiwum o nazwie „myarchive.tar” z plikami „file1.txt” i „file2.txt”, należy wpisać następującą komendę:

tar -cf myarchive.tar file1.txt file2.txt

Aby wyodrębnić pliki z archiwum „myarchive.tar”, należy wpisać następującą komendę:

tar -xf myarchive.tar

Aby wyświetlić zawartość archiwum „myarchive.tar”, należy wpisać następującą komendę:

tar -tf myarchive.tar

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: