Komenda Linux chmod command

Komenda Linux chmod command

Komenda chmod służy do zmiany uprawnień dostępu do plików i katalogów w systemie Linux. Użytkownik może ustawić uprawnienia dostępu dla siebie, grupy i innych użytkowników.

Aby skorzystać z komendy chmod, należy wpisać następującą składnię:

chmod [opcje] mode plik

Gdzie:

• Opcje – opcjonalne opcje, które można użyć do określenia, jakie uprawnienia mają być zmienione.

• Mode – określa, jakie uprawnienia mają być zmienione.

• Plik – nazwa pliku lub katalogu, dla którego mają zostać zmienione uprawnienia.

Przykłady:

• Aby ustawić uprawnienia dostępu do pliku o nazwie „plik.txt” na „czytanie i zapisywanie” dla właściciela, wpisz:

chmod u+rw plik.txt

• Aby ustawić uprawnienia dostępu do katalogu o nazwie „katalog” na „czytanie, zapisywanie i wykonywanie” dla wszystkich użytkowników, wpisz:

chmod a+rwx katalog

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: