Komenda Windows CMD mountvol. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda Windows CMD mountvol. Jak obliczyć?

Mountvol to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do tworzenia, usuwania, wyświetlania i zmieniania woluminów w systemie plików NTFS.

Składnia:
MOUNTVOL [wolumin] [ścieżka] [opcje]

Przykład:
MOUNTVOL X: \\Server\Share

Powyższy przykład tworzy wolumin X: z udostępnionego folderu \\Server\Share.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: