Komenda Linux diff command

Komenda Linux diff command

Komenda diff służy do porównywania dwóch plików lub katalogów i wyświetlania różnic między nimi.

Aby skorzystać z komendy diff, należy wpisać następującą komendę w terminalu:

diff

Gdzie i to ścieżki do plików, które chcesz porównać.

Przykład:

diff plik1.txt plik2.txt

Komenda ta porówna plik1.txt i plik2.txt i wyświetli wszystkie różnice między nimi.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: