Komenda Windows CMD runas. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD runas. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda runas służy do uruchamiania programów lub poleceń z innymi uprawnieniami niż te, którymi dysponuje użytkownik. Używa się jej, aby uzyskać dostęp do zasobów, które są dostępne tylko dla określonych użytkowników lub grup.

Składnia:
runas /user:

Przykład:
runas /user:Administrator cmd

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: