Komenda Windows CMD ipconfig. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda Windows CMD ipconfig. Jak obliczyć?

Komenda ipconfig służy do wyświetlania informacji o konfiguracji sieciowej komputera. Używa się jej w celu uzyskania informacji o adresie IP, maski podsieci, bramie domyślnej, adresie serwera DNS itp.

Składnia: ipconfig [opcje]

Przykład: ipconfig /all

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: